Annexos

Els usuaris dels SAAC

En els recursos següents hi trobareu exemples de diferents usuaris dels SAAC:

El Magatzem d'Icones Catalanes

A més dels sistemes desenvolupats en aquest tema, existeix el Magatzem d’Icones Catalanes, que recull elements de la nostra cultura i del nostre entorn. Per saber-ne més podeu accedir a:

Pàgines web amb recursos d'ensenyament i aprenentatge de signes manuals

Programes informàtics per treballar el sistema dactilològic

Hi ha diferents programes informàtics al mercat destinats a treballar el sistema dactilològic:

  • Manos que hablan. En aquesta pàgina web podem accedir a l’alfabet dactilològic de l’LSE (així com d’altres països d’arreu d’Europa i Amèrica del Sud) i podem utilitzar un traductor en línia. Aquest ens tradueix instantàniament la paraula escrita a imatges gravades en vídeo dels kinemes de l’alfabet dactilològic de l’LSE. A: http://manosquehablan.com.ar/traductor/.
Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general