Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

  1. Duu a terme activitats de suport a la comunicació, descrivint sistemes lingüístics alternatius i augmentatius de comunicació sense ajuda.
  • Descriu estructures bàsiques dels sistemes alternatius sense ajuda.
  • Descriu els principals signes utilitzats en situacions habituals d’atenció a persones en situació de dependència.
  • Crea missatges senzills amb els diferents sistemes de comunicació sense ajuda, facilitant la comunicació i l’atenció a la persona en situació de dependència.
  • Aplica els ajustos necessaris en funció de les característiques particulars de les persones en situació de dependència.
  • Descriu altres sistemes i elements facilitadors de la comunicació sense ajuda.
  • Comprèn missatges expressats mitjançant sistemes de comunicació sense ajuda.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències