Exercicis

Exercici 1

Relacioneu el nom del paràmetre formatiu del signe amb part de la seva definició:

NúmPreguntaResposta
1

Desplaçament de la mà o canvis interns en la configuració de la mà

2

Forma de l’articulació manual determinada per la flexió i extensió dels dits

3

Moviment de les celles

4

Cap on mira el palmell de la mà

5

Part del cos que entra en contacte amb la mà activa en signes de mà dominant

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’LSC té preposicions.

2

Els noms en l’LSC són masculins o femenins.

3

Els adverbis en l’LSC poden expressar-se únicament amb signes manuals.

4

Si un signe té dos moviments de trajectòria, un vertical i un horitzontal, primer es produirà el vertical i després l’horitzontal.

5

En l’LSC tots els verbs poden incorporar morfemes per a l’expressió de l’aspecte.

6

L’LSC té articles.

7

Els pronoms personals en LSC s’indiquen orientant el signe cap a una banda o una altra del cos.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos