Activitats

Les configuracions de la mà

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar configuracions de la mà freqüents de l’LSC en signes comuns i practicar-ne la seva producció.

Consulteu les figures 2 i 3 de l’apartat El paràmetre configuració de la mà a l’annex 1. A continuació, identifiqueu el número de configuració que correspon als signes següents mentre produïu la configuració de cada un.

DILLUNS

https://vimeo.com/152583889

DIJOUS

https://vimeo.com/152585599

PROFESSOR

https://vimeo.com/152585707

AVISAR

https://vimeo.com/152585953

PROHIBIR

https://vimeo.com/152586094

LENTAMENT

https://vimeo.com/152586243

DEMÀ

https://vimeo.com/152586482

PODER

https://vimeo.com/152586574

Classificador de COTXE

https://vimeo.com/152586724

Classificador de bicicleta

https://vimeo.com/152586889

Totes els signes apareixen en la unitat. D’altra banda, penseu que a les figures apareixen les configuracions amb una orientació que pot no coincidir amb l’orientació de la mà del signe.

 • DILLUNS: 50
 • DIJOUS: 33
 • PROFESSOR: 13
 • AVISAR: 69
 • TRES: 52
 • LENTAMENT: 58
 • DEMÀ: 5
 • PODER: 74
 • Classificador de COTXE: 67
 • Classificador de bicicleta: 50

Dactilologia

L’objectiu d’aquesta activitat és treballar la comprensió i producció de paraules signades amb dactilologia.

Consulteu el recurs dactilfont i practiqueu la producció de les lletres de l’alfabet signant cinc noms propis de persones del vostre entorn proper.

http://dactilfont.org/dactilfont_alfabet_lsc.pdf

A continuació, identifiqueu les lletres produïdes amb l’alfabet dactilògic de l’LSC i uniu-les per esbrinar de quina paraula es tracta. Simultàniament a la identificació de les lletres, produïu-les. Totes les paraules pertanyen a l’àmbit de l’alimentació.

Paraula 1.

https://vimeo.com/152692013

 • Paraula 1: pa

Paraula 2.

https://vimeo.com/152693175

 • Paraula 2: te

Paraula 3.

https://vimeo.com/152693225

 • Paraula 3: vi

Paraula 4.

https://vimeo.com/152693573

 • Paraula 4: sal

Paraula 5.

https://vimeo.com/152693618

 • Paraula 5: sopa

Paraula 6.

https://vimeo.com/152693985

 • Paraula 6: puré

Paraula 7.

https://vimeo.com/152694583

 • Paraula 7: carn

Paraula 8.

https://vimeo.com/152694709

 • Paraula 8: pasta

Paraula 9.

https://vimeo.com/152694754

 • Paraula 9: peix

Paraula 10.

https://vimeo.com/152694808

 • Paraula 10: aigua

Practica la dactilologia amb les fonts DEDOS

L’objectiu d’aquesta activitat és practicar la dactilologia en LSC amb l’escriptura de paraules mitjançant la font DEDOS.

Primer de tot, haureu d’anar a l’enllaç http://ateneu.xtec.cat/wikiform/wikiexport/_media/cursos/escola_inclusiva/d238/modul_4/fonts.zip i descarregar-vos al vostre ordinador la font dactilològica DEDOS.

L’activitat consisteix a obrir el vostre processador de textos habitual i practicar l’escriptura de l’abecedari amb la font DEDOS. Després en llegiu el resultat i l’heu de reproduir fent les configuracions manuals corresponents simultàniament.

Anar a la pàgina anterior:
L'estructura de les llengües de signes
Anar a la pàgina següent:
Exercicis