Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquest mòdul l’alumne/a:

Context de la intervenció sociosanitària

  1. Interpreta programes d’atenció a les persones en situació de dependència relacionant el model organitzatiu i de funcionament amb el marc legal vigent.

Organització de la intervenció sociosanitària

  1. Organitza la seva intervenció amb les persones en situació de dependència seleccionant les estratègies en funció de les seves característiques i les directrius del programa d’intervenció.
  2. Organitza els recursos necessaris per a la seva intervenció relacionant el context on desenvolupa la seva activitat amb les característiques de les persones en situació de dependència.
  3. Gestiona la documentació bàsica de l’atenció a persones en situació de dependència relacionant-la amb els objectius de la intervenció.
Anar a la pàgina anterior:
Presentació
Anar a la pàgina següent:
Continguts en PDF