Resultats d'aprenentatge

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Organitza els recursos necessaris per a la seva intervenció relacionant el context on desenvolupa la seva activitat amb les característiques de les persones en situació de dependència.

  • Identifica els factors de l’entorn que afavoreixen o inhibeixen l’autonomia de les persones en la seva vida quotidiana.
  • Reconeix el mobiliari i els instruments de treball propis de cada context d’intervenció.
  • Condiciona l’entorn per afavorir la mobilitat i desplaçaments de les persones en situació de dependència així com el seu ús i utilitat.
  • Identifica la normativa legal vigent en matèria de prevenció i seguretat per organitzar els recursos.
  • Aplica els criteris a seguir en l’organització d’equipaments i materials per afavorir l’autonomia de les persones.
  • Identifica els ajuts tècnics necessaris per afavorir l’autonomia i comunicació de la persona.
  • Descriu els recursos existents en el context per optimitzar la intervenció.
  • Argumenta la importància d’informar les persones en situació de dependència i les seves famílies o assistents no formals sobre les activitats programades, per afavorir-ne la participació.
  • Valora la importància de la gestió i aprofitament del temps.
  • Valora la necessitat de ser autònom en l’organització i gestió del pla de treball.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències