Annexos

Guia de productes de suport per a les activitats domèstiques

Catàlegs de productes de suport

Aplicacions per a dispositius mòbils

Autimo (AMIKEO APPS): sobre les emocions per a nens autistes.

iSecuencias Lite: per treballar els hàbits d’autonomia.

JABtalk: per a nens amb dificultats de llenguatge.

Catàleg de mobiliari adaptat

Tríptic del centre Sírius

Ajuts del programa d'atenció social a les persones amb discapacitat

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general