Activitats

Llei d'accessibilitat i mitjans de suport

L’objectiu d’aquesta activitat és proposar mitjans de suport adients.

Indiqueu els mitjans de suport que es podrien fer servir en els casos proposats i si és adequat suport personal o animal.

CAS A

La senyora Júlia té 79 anys. Ha estat operada dels genolls però l’operació no ha sortit bé i té les cames rígides, per la qual cosa té dificultats per caminar amb normalitat.

CAS B

El senyor Antonio té 90 anys i té moltes perdues de memòria; sobretot, se li oblida prendre la medicació i també les cites amb els metges. La doctora li ha dit que hauria de fer alguna activitat d’estimulació cognitiva.

CAS C

La senyora Joana té 92 anys i viu en una residència de gent gran. Recentment ha patit una caiguda i té moltes dificultats per caminar. Tampoc controla els esfínters i a la nit té molta por de tornar a caure del llit.

CAS D

La Pilar té 42 anys i pateix una ceguesa total. Utilitza bastó per desplaçar-se, però ultimament no se sent del tot segura per diverses ensopegades que ha patit al carrer. També voldria fer alguns canvis al seu ordinador per poder adaptar-lo amb so i també poder imprimir en braille.

CAS A

Productes de suport: bastó, caminador, cadira de rodes, barres agafadores, etc. El suport personal podria ser un tècnic en atenció domiciliària. No requereix suport animal.

CAS B

Productes de suport: dosificador de medicaments, agendes visuals, pictogrames, productes d’entrenament de la capacitat cognitiva, etc. El suport personal podria ser un tècnic en atenció domiciliària. No requreix suport animal.

CAS C

Productes de suport: caminador, bastó, bolquers, baranes per al llit, etc. El suport personal dels professionals de la residència. No requereix suport animal.

CAS D

Productes de suport: bastó, ordinador i impressora adaptada amb so i braille, etc. No cal suport personal, però podria anar bé un suport animal.

Productes de suport compartits i individuals

L’objectiu és saber diferenciar entre productes de suport compartits i individuals

Anomeneu la diferència entre productes de suport compartits i individuals, i poseu-ne alguns exemples. Reflexioneu sobre per què hi ha productes que només poden ser d’ús individual.

Els productes de suport compartits són els productes que utilitzen diversos usuaris; primer els utilitza una persona, i quan deixa d’utilitzar-los, passen a altres persones. També es podria donar el cas que algun producte de suport compartit fos també individual. En són exemples:

 • Elements de protecció corporal
 • Accessoris de subjecció
 • Dosificadors de medicaments
 • Productes de suport per a l’alimentació
 • Productes de suport relacionats amb l’eliminació
 • Productes de suport per al vestit i el calçat
 • Equips de desplaçament o transferències
 • Productes de suport per a l’oci i l’escriptura

Els productes individuals són els productes que utilitza un únic usuari, per exemple:

 • Els productes de suport d’higiene personal
 • Els productes de suport especialitzats

La reflexió pot ser oberta, però els productes individuals ho són per mesures de seguretat, higièniques o econòmiques (el seu preu és assumible), entre d’altres.

Riscos al domicili

L’objectiu és reconèixer quin són els principals riscos que una persona amb diversitat funcional es troba al seu domicili.

Feu una llista dels principals riscos que es poden trobar al domicili, sobretot en el cas d’una persona amb diversitat funcional.

Les situacions més freqüents de risc d’accident a la llar són degudes o bé a elements propis de l’entorn, o bé a activitats concretes que, per les condicions físiques de la gent gran o les persones amb diversitat funcional, suposen un risc afegit.

Tipus de riscos:

 • Lesions produïdes per caigudes, cops i talls
 • Cremades i incendis
 • Intoxicacions de gas
 • Productes tòxics emmagatzemats a la llar
 • Intoxicació alimentària
 • Ennuegaments i lesions per cos estrany
 • Danys produïts per temperatures extremes

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació