Annexos

Models de sol·licitud del Servei d'Atenció Domiciliària

Sol·licitud del Servei d'Atenció Domiciliària (Amposta)

Sol·licitud del Servei d'Atenció Domiciliària (Terrassa)

En aquests enllaços teniu mostres de documents de sol·licitud del servei d’atenció domiciliària. En concret, aquests dos són els que utilitzen els serveis socials de l’Ajuntament d’Amposta i l’Ajuntament de Terrassa.

Reglament del Servei d'Atenció Domiciliària de l'Ajuntament d'Amposta

Reglament del Servei d'Atenció Domiciliària

En aquest enllaç podeu consultar el reglament del Servei d’Atenció Domiciliària elaborat pels Serveis Socials de l’Ajuntament d’Amposta.

Documentació del Consorci de Serveis Socials de l'Ajuntament d'Albacete

Documentació gestió SAD

Aquest enllaç del Consorci de Serveis Socials de l’Ajuntament d’Albacete inclou diversos models de documents relacionats amb la gestió i l’organització del servei del SAD, com ara fitxes de tasques, models d’autorització de disposició de claus o el justificant d’absència d’un usuari, entre molts d’altres.

Guia per a la gestió de la qualitat en els serveis de SAD

Guia per a la gestió de la qualitat en els serveis de SAD

Es tracta d’una guia elaborada per la comissió tècnica per a la gestió de qualitat dels serveis d’atenció domiciliària del Consell Comarcal del Maresme.

Model de qualitat de vida

Model de qualitat de vida de Shalock i Verdugo

Aquest document és l’informe sobre els perfils de servei basats en el model de qualitat de vida per als serveis socials especialitzats de Catalunya (Departament de Benestar Social i Família).

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general