Annexos

Norma UNE158000

Norma UNE158000

Les normes UNE 158000 cobreixen els requisits de gestió de residències de persones grans. Actualment es fan servir per donar suport a la Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a persones en situació de dependència.

Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials

Sistema Català de Serveis Socials

El Decret 284/1996 desplega el Sistema Català de Serveis socials. Se centra principalment en la Xarxa Bàsica de Serveis Socials de Responsabilitat Pública com a eix de la regulació.

Decret 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996 de regulació del Sistema Català de Serveis Socials

Sistema Català de Serveis Socials

Aquest decret estableix mesures per garantir la correcta atenció dels usuaris, per exemple sobre la capacitació dels responsables de la direcció i del funcionament del servei.

Llei general de Sanitat 14/1986

Model de contracte

Model de contracte

Aquest document és el contracte de prestació assistencial a gent gran, amb el model de residència assistida, que ofereix el centre Mas d’Anglí.

Model de reglament de règim intern

Model de reglament de règim intern

En aquest enllaç podeu consultar el reglament de règim intern del centre residencial Les Oliveres.

Avaluació externa de qualitat

Avaluació externa de qualitat dels centres de l'ICASS

En aquesta pàgina del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies hi consten indicadors d’avaluació per a l’avaluació externa de qualitat dels centres de l’ICASS.

Guia de bones pràctiques

Guia de bones pràctiques

En aquest enllaç hi teniu la guia de bones pràctiques elaborada pel Govern d’Astúries dirigida a residències de persones grans en situació de dependència.

'Software' de gestió de residències

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Documentació en l'àmbit educatiu