Annexos

Llei de bases de règim local

Ajuntament de Barcelona: recursos habitacionals per a gent gran

La Muralleta ('cohousing')

Llei 39/2006, de 14 de desembre, sobre promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de Serveis Socials

Model de qualitat de vida

L'Escala Gencat

Convenció de l'ONU sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat (2006)

ORDRE ASC/471/2010, de 28 de setembre, per la qual es regulen les prestacions i els professionals de l'assistència personal a Catalunya

Institut Municipal de Persones amb Discapacitats

Nota de premsa nova ordre assistent personal a Catalunya

Vídeos sobre l'assistent sexual

"Jo també vull sexe" En aquest programa de Sense Ficció de TV3 es visualitza la figura de l’assistent sexual.

"Yes, we fuck"

En aquest documental sobre la sexualitat en persones amb diversitat funcional s’expliquen sis històries de la vida real que mostren que el sexe és patrimoni de tots.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general