Annexos

Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d'ordenació general del sistema educatiu (LOGSE)

Llei orgànica 1/1990, de 3 d'octubre, d’ordenació general del sistema educatiu (LOGSE).

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d'educació (LEC)

Llei 12/2009, de 10 de juliol, d’educació (LEC).

Sistema educatiu a Catalunya

Font: Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l'atenció educativa a l'alumnat en el marc d'un sistema educatiu inclusiu

Decret 150/2017, de 17 d'octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Protocol per avaluar les necessitats de suport complementari

Document per detectar les necessitats específiques de l’alumnat i determinar quins professionals han d’intervenir en el procés educatiu.

Protocol per avaluar necessitats de suport complementari, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Intervenció en l’àmbit domiciliari