Annexos

Currículum del CFGM d'Atenció a Persones en Situació de Dependència

Ordre ENS/ 313/2016, de 14 de novembre, per la qual s’estableix el CFGM d’atenció a persones en situació de dependència.

Escales de valoració de la dependència

Escales de valoració

Document fruit del treball d’un grup de professionals (metges, infermers i treballadors socials) de l’atenció primària de l’àmbit de Barcelona ciutat que recull les escales de valoració integral d’una persona (biològic, psicològic i social).

El treball per torns i el treball nocturn

Treball per torns i treball nocturn

Document sobre els torns de treball.

Animació per a la reflexió sobre el treball en equip

Mireu aquest vídeo sobre el treball en equip:

Viure en una residència

Viure en una residència

Documental on es poden veure els perfils de les persones i els familiars que viuen en una residència i la tasca dels diferents professionals que hi intervenen.

Anar a la pàgina anterior:
Exercicis d'autoavaluació
Anar a la pàgina següent:
Índex general