Annexos

Ordre ENS/ 313/2016, de 14 de novembre, per la qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau mitjà d'atenció a persones en situació de dependència

Ordre ENS/ 313/2016, de 14 de novembre, per la qual s’estableix el CFGM d’atenció a persones en situació de dependència.

Declaració Universal dels Drets Humans

Constitució Espanyola

Llei 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials

Llei 39/2006, de 14 de desembre, sobre promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Que és i com es reconeix la situació de dependència

Dades dependència a Catalunya

Prestacions econòmiques de la Llei 39/2006 de 14 de desembre sobre promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència

Los otros olvidados