Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

  • Manté en estat operatori i en condicions higienicosanitàries els equips, l’instrumental i el material bucodental a partir de protocols d’utilització i manteniment.
  • Selecciona les tècniques de neteja, desinfecció o esterilització de les instal·lacions, els equips, l’instrumental i el material d’una consulta odontològica en funció de les seves característiques i condicions d’ús.
  • Identifica les funcions, les prestacions, les característiques i les condicions d’ús i de manteniment dels equips radiogràfics bucodentals a partir de manuals tècnics.
  • Selecciona el tipus de pel·lícula i els elements de suport i posicionament en funció del registre radiogràfic que cal fer, el tipus de projecció i la zona anatòmica que s’ha d’explorar.
  • Relaciona els efectes de les radiacions ionitzants sobre l’organisme amb les mesures de radioprotecció que cal emprar.
  • Selecciona i col·loca els elements de radioprotecció personals i del pacient/client en funció de la tècnica radiogràfica, les característiques del pacient/client i els protocols establerts.
  • Prepara el pacient/client per a l’obtenció de radiografies dentals segons les seves característiques i la projecció radiogràfica que cal realitzar.
  • Revela, fixa i asseca pel·lícules radiogràfiques bucodentals amb la qualitat requerida, amb ordre, pulcritud i segons protocols establerts.
  • Identifica, classifica i arxiva registres radiogràfics segons criteris establerts i els requeriments de conservació.
  • Informa de manera clara i eficaç dels procediments d’higiene personal bucodental, de la utilització dels instruments i de l’aplicació de mesures dietètiques preventives i higièniques, de manera oral, escrita i amb altres recursos materials existents.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències