Referències

Bibliografia bàsica

Garcia, A.; Galindo, C.; Romo, C.; Heredia, M.; Cardelús, M. (2017). Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica. Barcelona: MacMillan.

Llibre de text on trobareu desenvolupats els continguts del crèdit.

Gutiérrez, E.; Iglesias, P. (2017). Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica. Barcelona: Editex.

Aquesta obra desenvolupa els continguts del crèdit.

Bibliografia complementària

Diversos autors (2003). Diccionario Mosby. Medicina, enfermería y ciencias de la salud (2 vol.). Madrid: Elsevier science.

Diccionari de terminologia de l’àmbit de les ciències de la salut.

X. Casas i Estivales, Estomatòleg. Vocabulari d’odontologia. Equivalènies català, castellà, anglès i francès Barcelona: Ediciones Doyma.

Recull de vocabulari tècnic, científic i col·loquial de l’àmbit odontològic realitzat amb l’assessorament terminològic del Termcat

Cuenca, E. (2013). Odontología preventiva y comunitaria. Barcelona: Masson.

Monografia sobre prevenció en salut bucodental.

Cortesi Ardizzone, V. (2008). Manual práctico para el auxiliar de odontología. Barcelona: Elsevier-Masson.

Text dirigit als assistents dentals. S’hi descriuen els fonaments teòrics i pràctics de la pràctica odontològica i fa especial referència a les tasques de l’auxiliar.

Adreces d'interès

http://www.coec.cat/_pdf/netejacentres.pdf

Publicació del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya sobre neteja de centres sanitaris.

https://www.youtube.com/channel/UCfQ3JmnAvXYJn4Ms_S1N1OQ

Vídeo del Col·legi d’Odontòlegs que ofereix diferents consells de salut bucodental.

https://youtu.be/KLvlYf54UTo

Vídeo del Col·legi d’Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya publicat amb consells bucodentals.

https://www.youtube.com/watch?v=t8BKYW78fio&feature=related

Sobre el manteniment de l’instrumental rotatori.

http://www.canceroral.es/

Consells per prevenir el càncer oral.

http://canalsalut.gencat.cat/ca/vida-saludable/habits_dhigiene/salut_bucodental/

Informació sobre la prevenció de la càries.

https://www.youtube.com/watch?v=d33ArhRHpQU&feature=results_video&playnext=1&list=PL5481F04CB1A58DBC

Vídeo sobre el blanquejament dental.