Introducció

En aquesta unitat, “Altres tècniques odontològiques”, es tracten procediments importants en la pràctica habitual de les clíniques dentals. D’una banda, els mecanismes de contaminació en el gabinet bucodental i els procediments de neteja, desinfecció i esterilització; de l’altra, també s’identifiquen els diferents tipus de residus biològics generats en la pràctica habitual i la manera d’eliminar-los segons la normativa actual per garantir el control de la infecció en el gabinet dental. Les característiques i l’ús dels equips radiològics i les mesures de radioprotecció també s’han de conèixer a fons. A més, els tècnics en salut bucodental han de conèixer les necessitats del pacient per poder atendre-les de manera adequada a la consulta.

La unitat està subdividida en tres nuclis d’activitat: control de la infecció, radiologia dental i suport al pacient i prevenció. En el “Control de la infecció en el gabinet dental: neteja, desinfecció i esterilització” es tracten els possibles mecanismes de contaminació en el gabinet bucodental i els procediments de neteja, desinfecció i esterilització habituals en les clíniques dentals per garantir el control de la infecció. Aprendreu quina és la funció dels tècnics en cures auxiliars d’infermeria en aquests procediments. També s’hi identifiquen els diferents tipus de residus biològics generats en la pràctica habitual i la manera d’eliminar-los segons la normativa actual.

L’apartat de “Radiologia dental” s’ocupa d’un dels procediments més emprats en el diagnòstic en odontologia, les tècniques de rajos X. Coneixereu els aparells i els materials necessaris en aquests procediments i les diferents tècniques de radiodiagnòstic. S’hi tracten els riscos de les radiacions i els elements de radioprotecció per tal de protegir el personal i el pacient/client de l’acció perniciosa de les radiacions per garantir les màximes condicions de seguretat.

En l’apartat de “Suport al pacient i prevenció de la salut bucodental a la consulta” es presenten algunes de les necessitats del pacient per poder atendre-les de manera adequada a la consulta. També s’identifiquen els factors de risc d’algunes de les patologies més habituals i es presenten alguns conceptes relacionats amb l’odontologia preventiva per mantenir una bona salut bucodental.

Per assolir els continguts d’aquesta unitat és important que l’alumne estudiï els continguts i realitzi les activitats d’aprenentatge i d’autoavaluació proposades abans de desenvolupar els diferents exercicis avaluables de cada unitat.

Anar a la pàgina següent:
Resum