Exercicis d'autoavaluació

Exercici

Trieu l’opció correcta en relació amb els col·lutoris:

NúmPregunta
1

No estan indicats després de cirurgia periodontal i extraccions.

2

Si contenen clorhexidina s’han d’usar durant llargs períodes de temps.

3

Són substàncies químiques líquides que controlen la placa bacteriana.

4

Si són fluorats tenen una concentració baixa de fluor i eviten el pH bàsic en la boca, disminuint l’aparició de càries.

Exercici

Trieu l’opció correcta.

Els raspalls interdentals estan indicats per a la neteja de:

NúmPregunta
1

Superfícies mesials de les dents exclusivament.

2

Superfícies mesials i distals de dents adjacents.

3

Superfícies distals de les dents exclusivament.

4

Superfícies linguals de dents adjacents.

Exercici

Trieu l’opció correcta.

Entre les característiques d’un bon dentifrici es troben:

NúmPregunta
1

Alt poder de neteja.

2

Alt poder abrasiu.

3

Alt poder desinfectant.

4

Alt poder de neteja i desinfectant.

Exercici

Trieu l’opció correcta.

Una mesura per reduir la sensibilitat dental és:

NúmPregunta
1

Utilitzar dentifricis abrasius.

2

Utilitzar un raspall dur per a la higiene dental.

3

Evitar el cafè.

4

Evitar el consum excessiu de begudes carbonatades i d’aliments àcids.

Exercici

Trieu l’opció correcta.

Quin dels següents aliments és cariogènic?

NúmPregunta
1

Poma.

2

Carn.

3

Iogurt no edulcorat.

4

Quètxup.

Exercici

Trieu l’opció correcta.

En els nadons:

NúmPregunta
1

Es comença a fer la higiene quan erupcionen les dents.

2

No s’ha d’afegir sucre al xumet, però s’hi pot afegir mel.

3

S’ha d’evitar el contacte prolongat de la tetina amb les dents.

4

Fins als dos anys no cal netejar les dents.

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents relacionades amb l’halitosi:

NúmPreguntaVF
1

En la majoria dels casos prové de la cavitat bucal.

2

Es refereix al mal alè temporal, com la mala olor de boca per la ingesta de determinats aliments (all, ceba, picants, tabac, alcohol, etc.).

3

Els col·lutoris amb olis essencials són recomanables per al seu tractament.

4

En la majoria dels casos és d’origen medicamentós.

5

Per al tractament de l’halitosi es pot reduir o eliminar el cafè, el tabac i l’alcohol i evitar aliments aromàtics com l’all, la ceba, etc.

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

Els col·lutoris controlen de manera definitiva la placa bacteriana.

2

Existeixen raspalls especials com els periodontals, que s’utilitzen per eliminar la placa bacteriana subgingival.

3

Els reveladors de placa bacteriana actuen tenyint el ciment de la dent.

4

Els estimuladors de genives estan indicats en genives sanes.

5

L’auxiliar de clínica no pot aplicar els segelladors.

6

El material utilitzat per al segellat de fissures és fluid, generalment és autopolimeritzable i s’endureix per aplicació de llum ultraviolada.

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents relacionades amb la hiperestèsia dental:

NúmPreguntaVF
1

En el tractament d’hiperestèsies s’utilitzen dentífrics dessensibilitzadors.

2

Les retraccions gingivals no són factors predisponents per a la hiperestèsia dental.

3

L’ús de pastes dentífriques molt abrasives, el raspallat traumàtic, la ingesta d’aliments o begudes àcides i certs tractaments odontològics com el raspat i allisat radicular poden desencadenar la hiperestèsia dental.

4

La hiperestèsia és una reacció exagerada davant d’un estímul sensitiu innocu per disminució del llindar de sensibilitat de la dent.

5

Els pacients amb anorèxia i bulímia no estan predisposats a patir hipersensibilitat dental.

Exercici

Relacioneu els conceptes amb els fàrmacs utilitzats en el tractament del dolor en odontologia:

NúmPreguntaResposta
1

És analgèsic sense efectes antiinflamatoris.

2

Són d’ús habitual en l’odontologia per al tractament de dolor associat a la inflamació. Entre els més coneguts hi ha l’ibuprofèn.

3

Són derivats de les hormones glucocorticoides i tenen molts efectes adversos.

4

Allarguen l’efecte anestèsic i redueixen el sagnat.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos