Activitats

Suport al pacient

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer com actuar davant d’un pacient amb ansietat.

Com ha d’actuar l’auxiliar si el pacient manifesta signes d’ansietat?

L’actitud que cal mantenir davant d’un pacient amb ansietat és de tranquil·litat, sempre intentant establir una bona comunicació amb ell. També ajuda que l’ambient sigui tranquil i relaxat.

Prevenció de la càries

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la importància de les mesures preventives de la càries.

Per què és important prevenir la càries? Quina és la mesura més important per fer-ho?

És important prevenir la càries, perquè erosiona les dents i pot arribar a destruir-les. Amb la prevenció es poden evitar problemes de masticació i, en conseqüència, de nutrició; també dolors i molèsties innecessàries i la pèrdua de peces, que comporta futures maloclusions dentals (males posicions de les dents), amb els consegüents problemes funcionals i estètics.

La mesura més important en la prevenció de la càries és raspallar-se les dents amb pasta fluorada després de cada àpat o com a mínim dos cops al dia.

Raspallat de les dents

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les recomanacions per a un bon raspallat de les dents.

En el següent enllaç trobareu les recomanacions de la Generalitat de Catalunya per a un bon raspallat de les dents.

Responeu les següents preguntes:

 1. Un dels objectius del raspallat és aportar fluor a les dents. Quin benefici suposa el fluor i quina és la quantitat recomanada?
 2. A quina edat cal començar a rentar-se les dents?
 3. Quan cal rentar-se les dents?
 4. Què es pot fer si no es disposa d’un raspall de dents?

 1. El fluor ajuda a enfortir l’esmalt i la dentina de les dents. Forma part de la composició de les pastes dentifrícies amb concentració variable, que està indicada a l’envàs. Les concentracions adequades són:
  • Un mínim de 1.350 parts per milió (ppm), en el cas de les persones adultes.
  • Un mínim de 1.000 ppm, en el cas dels infants a partir dels 2 anys (els nens menors de 2 anys no haurien d’utilitzar dentifrici).
 2. Quan surten les primeres dents cal començar a netejar-les, però fins als 2 anys el raspallat s’ha de fer sense pasta dentifrícia i amb un raspall tou.
 3. Cal rentar-se les dents després de cada àpat, i fonamentalment a la nit, després de sopar, per evitar que quedin restes d’aliments durant moltes hores.
 4. Fora de casa, i sense raspall de dents, es poden fer servir altres tècniques que ajuden a arrossegar les restes d’aliments enganxades a les dents, com ara glopejar aigua, menjar una poma o mastegar xiclet sense sucre.

Altres elements d'higiene dental

L’objectiu d’aquesta activitat és aprofundir en la higiene dental.

La imatge següent mostra un element molt recomanat pels odontòlegs en la higiene dental:

Figura

Com s’anomena l’aparell de la imatge? En què consisteix? Per a quins pacients està indicada la seva utilització?

Es tracta d’un irrigador dental, i consisteix a fer dutxes dentals que utilitzen un raig d’aigua/aire a pressió que poden portar un antisèptic incorporat (clorhexidina al 5%) o col·lutori, que eliminen restes alimentàries dels espais interdentals i arrosseguen els dipòsits en bosses periodontals, fet que fa disminuir la inflamació dels marges de les bosses periodontals. Només eliminen la placa bacteriana quan és produïda per restes toves.

Està especialment indicat en pacients amb pròtesis dentals, ja que acumulen moltes restes d’aliments que de vegades són difícils d’eliminar.

Promoció i prevenció de la salut bucodental

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer algunes mesures de promoció i prevenció de la salut bucodental.

Visioneu el següent vídeo del COEC sobre consells de salut bucodental i responeu les preguntes:

 1. Per què estan els consells organitzats segons les diferents etapes de la vida?
 2. Quines són les recomanacions durant l’embaràs?
 3. Quines són les recomanacions en la primera infantesa en relació amb els sucres?
 4. Quines són les recomanacions en la gent gran en relació amb les pròtesis dentals i per què?

 1. En cada moment vital es tenen uns hàbits i unes necessitats diferents que requereixen d’unes mesures diferents per mantenir la salut bucodental.
 2. Durant l’embaràs és recomanable fer com a mínim una visita al dentista i seguir una dieta sana, i en cas de vòmit és millor no raspallar-se les dents immediatament i glopejar fluor.
 3. Mai s’ha d’afegir sucre o mel al biberó ni al xumet.
 4. Cal mantenir i reparar les pròtesis dentals si estan mal ajustades, perquè són una de les causes de càncer oral.