Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu quines d’aquestes afirmacions sobre els raigs X són vertaderes (V) i quines són falses (F):

NúmPreguntaVF
1

El temps d’exposició de la placa als raigs X és el mateix per a un nen que per a un adult.

2

La distància mínima entre els raigs X i el personal que dispara ha de ser, com a mínim, d’un metre.

3

Un personal classificat de categoria A és el que rep més de 6 mSV per any de manera oficial.

4

És una propietat dels raigs X el fet que el seu efecte s’acumuli.

5

Els raigs X tenen la capacitat de danyar els teixits vius.

6

El feix de raigs X no surt del tub en línia recta.

7

Els raigs X van ser descoberts per Roentgen.

Exercici 2

Trieu l’opció o les opcions correctes sobre tècniques de revelatge:

NúmPregunta
1

Si en un procés de revelatge manual els líquids estan calents, cal disminuir el temps en què la placa està en contacte amb els líquids.

2

Les plaques, després de passar pel procés del revelatge, surten seques.

3

En el revelatge, les plaques primer passen pel líquid revelador i, després, pel fixador.

4

La placa en forma de sal forma part de la solució fixadora.

5

La solució reveladora té un pH alcalí, i la fixadora és una solució àcida.

6

La placa està en el líquid revelador normalment el doble de temps que en el fixador.

7

La placa passa directament del líquid revelador al líquid fixador.

Exercici 3

Relacioneu els següents conceptes sobre radiologia digital:

NúmPreguntaResposta
1

En la radiologia digital indirecta s’utilitzen:

2

La radiologia digital indirecta permet:

3

En la radiologia digital directa s’utilitzen:

4

En la radiologia digital indirecta el receptor es pot:

5

En la radiologia digital indirecta es necessita:

6

Els captadors digitals directes són:

Exercici 4

Digueu quines d’aquestes afirmacions sobre la tècnica radiogràfica periapical del paral·lelisme són vertaderes (V) i quines són falses (F):

NúmPreguntaVF
1

Amb aquesta tècnica, la imatge radiogràfica obtinguda no està distorsionada.

2

És una tècnica radiològica simple i fàcil d’aprendre.

3

La imatge radiogràfica de la dent obtinguda amb aquesta tècnica va des de la corona fins a l’arrel de la dent.

4

És una tècnica radiològica que s’utilitza per al diagnòstic de la malaltia periodontal.

5

Aquesta tècnica és molt útil per planificar els implants dentals.

6

La pel·lícula en aquesta tècnica és subjectada pel pacient, encara que també es poden fer servir suports radiogràfics específics.

Exercici 5

Relacioneu els següents conceptes sobre normativa de seguretat radiològica:

NúmPreguntaResposta
1

Imatge d’un trèvol vermell sobre fons blanc:

2

En la zona d’accés controlat hi ha risc de rebre dosis de radiació superiors a:

3

Imatge d’un trèvol verd sobre fons blanc:

4

En la zona d’accés prohibit, risc de superar els límits de:

5

Imatge d’un trèvol groc sobre fons blanc:

6

En la zona de permanència limitada, risc de superar els límits establerts de:

7

Imatge d’un trèvol gris-blavós sobre fons blanc:

8

En la zona vigilada hi ha risc de rebre dosis de radiació superiors a:

Exercici 6

Completeu el següent text:

NúmPregunta
1

Són tècniques radiogràfiques l’ i la , anomenada també cefalomètrica.

2

En l’ortopantomografia s’observen en una sola placa les dues completes, i s’obté una imatge de la boca i els teixits durs en la seva totalitat.

3

La teleradiografia permet observar el perfil tou del pacient, que inclou el i els i que és molt útil en els estudis d’ortodòncia. En les tècniques extraorals no s’ha de deixar el pacient amb les posades.

4

La tècnica és una tècnica que permet una visió des de la corona fins a la zona de la dent, l’espai periodontal i el teixit ossi que l’envolta.

5

Una altra tècnica intraoral és la o interproximal, que permet visualitzar les càries de les cares proximals de les dents, la mida de la i la interdentària.

6

La visualització de les radiografies realitzades amb aquestes tècniques es fa mitjançant el , un aparell amb una i un llum intern que permet diferenciar unes zones com l’esmalt o la dentina i unes zones com la polpa dentària, l’espai periodontal o les fosses nasals.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats