Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

  • Prepara materials d’impressió i obturació de forma manual o automatitzada, segons la quantitat, dosi dels components i condicions de textura i fluïdesa preestablertes.
  • Relaciona la funció, la utilitat, els procediments de preparació i els requeriments de conservació dels materials dentals amb la seva composició i característiques fisicoquímiques.
  • Identifica les funcions, les prestacions, les característiques, les condicions d’ús i de manteniment de l’equip dental i l’instrumental rotatori, a partir de manuals tècnics.
  • Determina el tipus i les característiques del material i instrumental odontològic en funció del tipus i la quantitat d’intervencions programades.
  • Identifica la funcionalitat i la utilitat de l’instrumental de mà i rotatori, a partir de les seves característiques i el seu disseny o complements.
  • Prepara de forma eficaç el camp operatori amb els materials indicats, en funció de la tècnica que cal realitzar.
  • Manté el camp operatori en les condicions d’il·luminació i operativitat necessàries per a la intervenció que es realitza.
  • Adapta els elements de l’equip dental a les característiques del pacient/client i a les necessitats del facultatiu, en funció del tipus i els requeriments de la tècnica operatòria bucodental.
  • Identifica la composició, la dosificació, les indicacions i les contraindicacions de productes farmacològics d’ús habitual en la clínica odontològica a partir de documentació tecnicocomercial.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències