Exercicis d'autoavaluació

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents relacionades amb el material d’impressions:

NúmPreguntaVF
1

Les silicones de condensació permeten un bon registre perquè en la seva polimerització no existeix contracció del material.

2

La silicona pesada o putty es comercialitza com massilla+massilla.

3

Les silicones són útils en el registre de la relació interdentària.

4

El principal problema de l’alginat és la formació de bombolles d’aire que poden alterar els models.

5

Les silicones són hidrocoloides irreversibles.

6

El guix és un material idoni per prendre impressions.

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les opcions següents:

NúmPreguntaVF
1

Per detectar la pèrdua d’os entre les arrels de dents multiradiculars es fa servir la sonda de Nabers.

2

Les curetes universals són útils en totes les superfícies dentàries.

3

Per raspar dents posteriors es fa servir la cureta de Gracey 1/2.

4

L’afilat incorrecte de les curetes no pot modificar el disseny de l’instrument.

5

La principal diferència entre una cureta universal i una de Gracey és que la universal té dues superfícies de tall, i la Gracey només una.

6

Les curetes amb tija llarga i més angulades estan dissenyades per a dents posteriors.

7

La cureta és el més traumàtic de tots els raspadors.

8

El carrall s’acumula amb més freqüència en les peces dentals que estan al costat dels conductes de les glàndules salivals.

Exercici

En relació amb la tartrectomia, trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

No és el mateix que neteja dental.

2

Consisteix en l’eliminació de càlcul subgingival.

3

Consisteix en l’eliminació de càlcul supragingival.

4

Consisteix en l’eliminació de càlcul subgingival i supragingival.

Exercici

En relació amb l’ortodòncia, trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

No són instrumental d’ortodòncia les alicates de tall.

2

Les fotografies són un registre important per a l’estudi inicial.

3

En la fase d’estudi, un registre bàsic són les radiografies intraorals.

4

Les alicates de Weingart són alicates de tall.

Exercici

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les tasques de l’auxiliar en el suport als tractaments d’ortodòncia:

NúmPreguntaVF
1

Crear una bona relació amb el pacient, motivant-lo per afavorir la seva col·laboració.

2

Fer la presa d’impressions.

3

Durant el tractament de l’ortodoncista, col·laborar per mantenir el camp de treball sec.

4

Col·laborar en la presa de registres durant l’exploració.

5

Fer recomanacions al pacient.

6

Preparar l’instrumental i el material necessari.

7

Col·locar les lligadures metàl·liques per unir l’arc als bràquets.

Exercici

Relacioneu els conceptes següents amb el tipus de pròtesi:

NúmPreguntaResposta
1

Pròtesi amovible que substitueix algunes dents absents:

2

Pròtesi amovible amb estructura de metall:

3

Pròtesi indicada per a pacients edèntuls totals:

4

Dent que se substitueix mitjançant pròtesi fixa:

5

Pròtesi que s’utilitza per a dents que han quedat debilitades:

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos