Activitats

Impressions de pròtesis dentals

Quins són els principals inconvenients de l’alginat en la presa d’impressions?

Per a la fabricació de quin tipus d’aparatologia es fan servir els registres amb alginat?

Els principals inconvenients de l’alginat en la presa d’impressions són que necessita un correcte espatulat per no acumular errors i també necessita que es buidin les impressions al més aviat millor després de prendre els registres.

Els registres amb alginat es fan servir per a la fabricació de les pròtesis removibles.

Impressions amb guix

En els registres amb alginat es fa un posterior buidat de la impressió amb guix.

Quan se sap que ja es pot separar el model de guix de la impressió?

Durant el procés d’enduriment del guix utilitzat en el buidat de la impressió, el guix pateix un seguit de reaccions químiques que alliberen calor. Tocant el guix es nota calent. Quan finalitza el procés d’enduriment el guix està fred.

Adaptació de pròtesis dentals

Tots els pacients necessiten un període d’adaptació de la pròtesi que varia segons el pacient, però pot ser d’una o dues setmanes.

Quins són els principals inconvenients que apareixen en aquest període d’adaptació?

Les primeres hores que el pacient duu la pròtesi és habitual que aparegui hipersalivació i dificultat per parlar, ja que la pròtesi és un element estrany introduït a la boca que durant les primeres hores provoca un augment de la quantitat de saliva del pacient. Aquest fenomen desapareix en poques hores. A més a més, la parla es veu alterada, ja que la pròtesi entra en contacte amb la llengua durant l’articulació de les paraules i dificulta la seva pronunciació.

El pacient ha d’aprendre a menjar amb la nova pròtesi i, per tant, és recomanable que comenci amb aliments tous i fàcils de mastegar, i que mengi a poc a poc. La pròtesi completa és la que presenta una adaptació més complexa. Depèn de la quantitat de dents substituïdes i, per tant, del tipus de pròtesi.

Pròtesis dentals

Quin material es fa servir per enregistrar la relació interdentària? Com es fa aquests registre?

El material més utilitzat amb aquesta finalitat són les ceres. També existeixen unes silicones especials que permeten, per les seves propietats, un detallat més fi.

El registre de la relació interdentària es du a terme:

  • Escalfant les ceres de manera que no perdin les seves propietats.
  • Mossegant la cera el pacient, tal com l’odontòleg consideri oportú. Un cop endurida es treu de la boca.
  • El pas del temps i la temperatura alteren la consistència de la cera i les seves propietats. Per tant, no són un registre fiable a llarg termini.

Ortodòncia

Per a la resolució dels problemes ortodòntics s’utilitzen aparells.

En quins principis es basen aquests aparells?

Els aparells d’ortodòncia es basen en l’aplicació de forces sobre les dents i maxil·lars que corregeixen de manera progressiva les posicions incorrectes de les dents i l’os.

Periodòncia

Què és el sondatge periodontal?

És una de les proves que es fa per al diagnòstic de la malaltia periodontal. Consisteix a mesurar la profunditat del sondatge i la pèrdua d’inserció per a cada dent.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació