Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents opcions relacionades amb l’endodòncia:

NúmPreguntaVF
1

Un atacador és un instrumental d’endodòncia.

2

Una pulpectomia és exactament el mateix que una endodòncia.

3

Una pulpotomia consisteix a eliminar només la polpa cameral de les dents temporals.

4

En la pulpitis reversible el dolor no és intens.

5

Endo Z és una fresa de turbina adaptada a treballar a l’interior del conducte radicular.

6

Amb el localitzador d’àpex es mesura la longitud del conducte radicular.

7

La irrigació dels conductes radiculars es fa amb hipoclorit sòdic.

8

Les puntes de paper absorbent s’utilitzen per obturar el canal radicular.

9

El condensador és un instrument molt punxegut que permet compactar la gutaperxa en els conductes radiculars.

10

L’encenedor s’utilitza per escalfar el condensador en l’endodòncia.

Exercici 2

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents opcions relacionades amb l’exodòncia:

NúmPreguntaVF
1

Un botador és un instrument per a extraccions dentals.

2

Un fòrceps de molars superiors dretes és recte.

3

Els elevadors no es fan servir en exodòncia simple.

4

La part activa del botador és la fulla.

5

El sindesmòtom és l’instrument de mà que es fa servir per desinserir la dent.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Quan s’usa el periostòtom?

NúmPregunta
1

Per eliminar el teixit dur de la dent.

2

En periodòncia.

3

En l’obertura quirúrgica.

4

En extraccions quirúrgiques per eliminar el periosti.

Exercici 4

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La és la branca de l’estomatologia que s’ocupa de les malalties dels teixits que envolten la dent.

2

El tractament terapèutic d’aquestes malalties pot ser o .

3

Un tipus d’instrumental específic per a aquesta cirurgia és la i les

Exercici 5

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Fòrceps per a molars inferiors:

2

S’usa per a restes radiculars superiors:

3

Instruments que actuen a manera de palanca:

4

Fòrceps que presenta dues valves en pic:

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Què és una extracció quirúrgica?

NúmPregunta
1

L’extracció de restes radiculars.

2

Totes les extraccions són quirúrgiques.

3

L’extracció de dents erupcionades o restes radiculars submucoses.

4

L’extracció de dents o de restes radiculars incloses o retingudes.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta.

L’ordre per a la col·locació del vestuari d’aïllament és…

NúmPregunta
1

Peücs, casquet, mascareta, bata i guants estèrils.

2

Casquet, mascareta, bata, peücs i guants estèrils.

3

Bata, mascareta, casquet, peücs i guants estèrils.

4

Guants estèrils, casquet, mascareta, peücs i bata.

Exercici 8

Trieu l’opció correcta.

Per a l’extracció de restes radiculars de l’arcada superior és adequat fer servir…

NúmPregunta
1

Fòrceps amb la part activa en angle de 90 graus en relació amb el mànec.

2

Turbina amb fresa de tungstè o acer.

3

Sindesmòtom.

4

Fòrceps en baioneta.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta.

Sobre la cullereta de legrat:

NúmPregunta
1

La trobem a la safata de sutura.

2

Permet desinserir la dent de dins de l’os.

3

S’utilitza en les extraccions quirúrgiques per eliminar el periosti.

4

És un instrument de mà amb dues parts actives.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta.

Quin dels següents consells no és adequat després d’una extracció dental?

NúmPregunta
1

No menjar durant les dues hores immediates a l’extracció.

2

Mantenir premuda durant 30-35 minuts la gasa que se li ha col·locat sobre la ferida.

3

No escopir ni glopejar durant 24 h.

4

Aplicar escalfor cada 10 minuts, amb una bossa o drap les tres primeres hores.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos