Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Trieu l’opció correcta.

Quina de les següents és una de les complicacions locals de l’anestèsia?

NúmPregunta
1

Baixada de tensió.

2

Al·lèrgia a l’agent anestèsic.

3

Ulceració de la mucosa en el punt de la injecció.

4

Totes les respostes són certes.

Exercici 2

Trieu l’opció correcta.

Per a l’aïllament relatiu del camp operatori, quin dels següents materials s’utilitza?

NúmPregunta
1

Matrius metàl·liques.

2

Condensadors.

3

Rotlles dentals de cotó.

4

Clamps.

Exercici 3

Trieu l’opció correcta.

Per a què es fan servir les matrius metàl·liques?

NúmPregunta
1

S’utilitzen en el tractament de les càries de tipus I.

2

S’utilitzen per reconstruir les dents que no conserven les parets dentàries.

3

Permeten subjectar el dic de goma.

4

També s’anomenen grapes.

Exercici 4

Trieu l’opció correcta.

Quin instrument es fa servir per emmotllar la matriu a la forma de la peça dentària?

NúmPregunta
1

Falques de fusta.

2

Espàtula.

3

Brunyidor.

4

Portamatrius.

Exercici 5

Trieu l’opció correcta.

En quin tipus de procediment es fa servir l’òxid de zinc amb eugenol?

NúmPregunta
1

És material d’endodòncia.

2

És material d’obturació definitiva.

3

És material per a impressions.

4

És material per a obturació temporal.

Exercici 6

Trieu l’opció correcta.

Quin dels següents ciments allibera fluor?

NúmPregunta
1

Compòsit.

2

Fosfat de zinc.

3

Òxid de zinc eugenol.

4

Ionòmer de vidre.

Exercici 7

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions sobre l’aïllament:

NúmPreguntaVF
1

Per subjectar el dic de goma en els aïllaments s’utilitza l’Automatrix.

2

Un aïllament absolut del camp operatori es pot fer amb dic de goma.

3

Els clamps serveixen per subjectar l’arc de Young a la peça sobre la qual es col·locaran.

4

El perforador de dic és l’instrumental que s’utilitza en els aïllaments.

5

El dic de goma i el clamp l’odontòleg es col·loquen sempre junts a la boca.

Exercici 8

Marqueu si són vertaderes (V) o falses (F) les afirmacions següents:

NúmPreguntaVF
1

L’instrument rotatori que s’utilitza per obrir una cavitat en una dent és la turbina.

2

L’hidròxid de calci no té prou duresa per poder-se utilitzar com a obturació permanent.

3

Els compòsits sempre s’han de col·locar en absència d’humitat.

4

L’anestèsia tòpica és aquella en què cal fer servir un sistema injectable per dipositar l’anestèsic.

5

L’anestèsia troncular s’aplica en arcada inferior en les proximitats dels nervis.

6

El ionòmer de vidre és un material usat per al fons de cavitat.

7

L’òxid de zinc eugenol és material fotopolimeritzable.

8

El retallador de marges s’utilitza en les obturacions d’amalgama.

9

Les falques de fusta serveixen per a la col·locació del material d’obturació.

10

Entre els materials d’obturació temporal hi ha el ciment d’hidròxid de calci.

Exercici 9

Relacioneu els conceptes següents:

NúmPreguntaResposta
1

Petit recipient de vidre o metàl·lic:

2

Instrument doble que serveix per compartar l’amalgama:

3

Instrument per polir la restauració:

4

S’usa per comprovar l’oclusió:

5

Actua a manera d’encofrat en les restauracions interproximals:

Exercici 10

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

El material d’obturació definitiva més habitual és el . És un material complex, resistent i per capes. S’uneix a la dentina i s’endureix .

2

Un altre material d’obturació és l’. És un material que se subjecta a la cavitat per acció i s’endureix .

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos