Activitats

Odontologia conservadora

L’odontologia conservadora és una branca de l’odontologia. De què s’ocupa?

Les indicacions principals de l’odontologia conservadora o restauradora són el tractament de la càries dental, els traumatismes i, en alguns casos, les alteracions de la formació de la mateixa dent.

Safata d'exploració

Quines són les utilitats del mirall d’exploració?

Les utilitats del mirall d’exploració són:

 • Reflectir les imatges que permeten la visió indirecta de les zones que no es poden observar directament.
 • Retracció de teixits separant llavis, llengua i galtes.
 • Protegir els teixits tous veïns durant la realització d’una tècnica.
 • Il·luminar el camp operatori.
 • Percudir en l’exploració, amb l’extrem.

Procediment per a la xeringa d'anestèsia

Quines són les passes per preparar la xeringa d’anestèsia?

Per preparar la xeringa d’anestèsia amb l’agulla i l’anestèsia el procediment és:

 • Rentar-se les mans i col·locar-se els guants.
 • Retirar l’èmbol i inclinar el cos de la xeringa.
 • Inserir el cartutx, o ampolla d’anestèsia, en el cos de la xeringa, col·locant-la amb el tap de goma cap a la zona d’inserció de l’agulla.
 • Fixar el cartutx amb l’extrem de l’èmbol.
 • Seleccionar l’agulla, en funció de la tècnica a realitzar.
 • Col·locar l’agulla retirant el protector de la zona d’inserció, girant o pressionant fins a perforar el tap de goma del cartutx.

Precaucions en el procediment d'anestèsia

Per norma general les agulles mai s’han d’encaputxar, tot i que en odontologia de vegades s’ha de fer. Cal fer-ho seguint un procediment segur.

Expliqueu aquest procediment.

El procediment segur consisteix a tapar l’agulla amb una sola mà. Això s’aconsegueix col·locant prèviament el tap de l’agulla sobre una superfície plana i, després, inserint l’agulla de la xeringa amb una sola mà dins la tapa sense tocar-la. Una vegada estigui gairebé tapada es pressiona la xeringa contra la superfície plana per acabar de fer-ho.

Complicacions de l'anestèsia local

Què són les complicacions locals de l’anestèsia?

Les complicacions locals són les que ocasiona l’anestèsia en el punt d’infiltració i en les estructures adjacents.

En el punt en què s’administra la injecció pot provocar:

 • Ulceració de la mucosa
 • Dolor
 • Menys freqüentment, limitacions en el moviment d’obertura de la boca
 • Edema i/o hematoma

Funcions de l'instrumental

Observeu en la imatge següent dues espàtules, una a la dreta i l’altra a l’esquerra.

Figura

Quina funció té cada espàtula? Raoneu la resposta.

Espàtula de l’esquerra: espàtula-espàtula, que és un instrument de mà amb dos costats actius, els dos en forma d’espàtula fina. S’utilitza per emmotllar el compòsit en les restauracions.

Espàtula de la dreta: espàtula per a ciment o altres materials, que és més ampla i té dos costats actius. Serveix per barrejar dos components sobre una lloseta de vidre o sobre paper setinat per obtenir un material amb la textura adequada per a una finalitat concreta, com utilitzar-se com a ciment de base cavitària. El procés de barrejar que es fa amb l’espàtula s’anomena espatulat.

Instrumental per a obturacions

Per a una obturació de classe II amb compòsit, quines safates cal preparar i quin contingut ha de tenir cada safata?

Una obturació de classe II correspon a cares interproximals i oclusals de premolars i molars. Per tant, es necessita el sistema de matrius i falques per donar forma a la dent.

El contingut necessari inclou:

 • Safata d’exploració: mirall, sonda i pinces
 • Safata d’anestèsia: anestèsia tòpica, xeringa amb cartutx i agulla
 • Instrumental rotatori per a la cavitat: turbina i contraangle amb micromotor i freses de turbina i contraangle
 • Safata d’aïllament: dic de goma, perforador de dic, clamps i arc, portaclamps
 • Safata de matrius: portamatriu, tisores, matriu metàl·lica de diferents mides i falques de fusta
 • Safata d’obturació: excavador, sistema de gravat àcid i adhesiu amb pinzell, guia de color i compòsit, espàtula-bola, discs, mandril i freses de polir
 • Làmpada de polimerització
 • Paper d’articular

També pot ser necessari algun protector dentinopulpar i l’instrumental per a la seva manipulació i col·locació.