Resum

La clínica dental és l’espai on es desenvolupen els diferents tractaments odontològics. Hi ha diferents tipus de centres odontològics segons les especialitzats de cadascun, però la tendència actual són clíniques amb equips multidisciplinaris que ofereixen un tractament complet al pacient.

L’equip de salut bucodental està format per odontòlegs, estomatòlegs, higienistes bucodentals, auxiliars d’infermeria i altres especialistes, cada un amb competències concretes, però tots han de treballar en equip per tal d’aconseguir una màxima eficàcia. En aquest equip l’auxiliar d’infermeria desenvolupa tasques relacionades amb l’administració, la documentació comercial i clínica, el manteniment de l’entorn, l’assistència al facultatiu, la recepció i el benestar del pacient, que inclou suport psicològic per disminuir l’ansietat abans i durant la intervenció dental.

La relació entre els professionals de la clínica dental implica en tots els casos la conscienciació i sensibilització pel que fa al respecte envers el pacient, la confidencialitat de les dades, el manteniment del secret professional i la necessitat de demanar el consentiment informat abans dels tractaments. Tot són drets regulats pel Reglament general de protecció de dades (RGPD) del Parlament Europeu, publicat el 4 de maig de 2016.

Tota l’activitat de l’equip de salut bucodental de la clínica dental té com a objectiu la prevenció, el diagnòstic i el tractament de patologies de l’aparell estomatognàtic.

La cavitat oral és una part molt important del cos humà que permet menjar, beure o somriure. Les estructures anatòmiques que formen part de la cavitat bucal com les dents, la llengua o les glàndules salivals permeten menjar, parlar, deglutir, somriure o percebre el gust. L’ésser humà és difiodont, és a dir, presenta dues denticions al llarg de la seva vida: la temporal i la definitiva. En la primera dentició erupcionen 20 dents que inclouen les incisives, les canines i les molars. La segona dentició està formada per 32 dents i apareix un nou grup dental, els premolars. Cada grup dental té les seves pròpies característiques relacionades amb les funcions que desenvolupa.

Totes les dents estan constituïdes per una part visible a la boca, la corona, i una part no visible, inserida en l’os, la porció radicular. Entre la porció radicular i la corona hi ha el coll de la dent, també anomenat línia cervical.

La patologia bucodental forma part de la vida de l’ésser humà. La malaltia oral més freqüent fins ara ha estat la càries, encara que en l’actualitat hi ha un important avenç de la malaltia periodontal. També cal destacar el gran avenç del càncer oral relacionat amb hàbits no saludables com el tabac o el consum d’alcohol. Cadascuna d’aquestes patologies presenta una sèrie de símptomes que faciliten el seu diagnòstic i que condicionen els diferents tipus de tractament prescrits o aplicats per part dels professionals de la clínica dental.

Anar a la pàgina anterior:
Introducció
Anar a la pàgina següent:
Objectius