Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

  • Coneix els components de l’equip de salut dental i les funcions que realitza cadascun d’ells, especialment les de l’auxiliar.
  • Identifica les estructures anatòmiques del cap i el coll, les relacions entre ells i la funció que desenvolupen a partir de gràfics i mòduls anatòmics.
  • Identifica les diferents peces dentàries en funció de les seves característiques i localització en la cavitat bucodental.
  • Formalitza registres dentals amb la terminologia tècnica i codificació establerta, a partir de les dades d’identificació, d’alteracions o patologies i de propostes d’intervenció detectades pel facultatiu.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències