Referències

Bibliografia bàsica

Garcia, A.; Galindo, C.; Romo, C.; Heredia, M.; Cardelús, M. (2017). Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica. Barcelona: MacMillan.

Llibre de text on trobareu desenvolupats els continguts del crèdit.

Gutierrez, E.; Iglesias, P. (2017). Tècniques d’ajuda odontològica i estomatològica. Barcelona: Editex.

Llibre de text on trobareu desenvolupats els continguts del crèdit.

Bibliografia complementària

Diversos col·laboradors (2003). Diccionario Mosby. Medicina, enfermería y ciencias de la salud (2 vol). Madrid: Elsevier science.

X. Casas i Estivales, Estomatòleg. Vocabulari d’odontologia. Equivalènies català, castellà, anglès i francès Barcelona: Ediciones Doyma.

Recull de vocabulari tècnic, científic i col·loquial de l’àmbit odontològic realitzat amb l’assessorament terminològic del Termcat

Adreces d'interès

https://www.gacetadental.com/2009/04/hacia-un-diseo-ergonmico-de-la-clnica-dental-31007/#

Article de la revista Gaceta Dental (abril 2009) sobre com ha de ser una clínica dental.

http://www.youtube.com/watch?v=ScS94SB4Kc4&feature=related

Vídeo que explica com es realitza l’estudi per fer un tractament a un pacient.

http://www.colegiodentistasnavarra.es/video6.swf

Vídeo sobre el càncer oral.

http://www.consejodentistas.es/ciudadanos/derechos-y-deberes-del-paciente.html

Recull de drets i deures dels pacients en l’àmbit de la salut bucodental.

http://www.uv.es/medicina-oral/Docencia/atlas/atlas.htm

Atles de medicina oral, amb imatges de lesions i patologies de la cavitat bucal.

http://www.lminstruments.com

Recull d’instrumental i aparells dentals amb detall.

http://www.royal-dent.com/material-dentistas.php?no_ram=33

Recull de material per a la consulta dental.

Anar a la pàgina anterior:
Objectius
Anar a la pàgina següent:
L'entorn de salut dental