Activitats

Documentació clínica. Normativa

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la normativa relacionada amb la documentació clínica.

Segons la normativa vigent, quant de temps s’ha de conservar una història clínica que ja no té moviment?

La documentació clínica s’ha de conservar com a mínim cinc anys, comptats des de la data de cada procés assistencial.

Documentació clínica. Història clínica

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer i distingir els diferents elements de la història clínica.

Les dades clíniques generals d’una història clínica quina informació contenen?

Aquesta part de la història clínica inclou les patologies que ha patit el pacient en el passat, i en el moment que va a la consulta dental és el que anomenen antecedents personals. També inclou les patologies que han patit els familiars del pacient (antecedents familiars). És important que quedi reflectit si el pacient pren algun medicament o si pateix al·lèrgies medicamentoses. També inclou informació sobre els seus hàbits: consum de tabac, alcohol, drogues i alimentació.

Documentació clínica. Consentiment informat

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer els drets i deures del pacient.

Per què és important que el pacient signi el document de consentiment informat?

Perquè té l’efecte jurídic de traslladar la responsabilitat al pacient ja que acredita que el pacient és conscient de la possibilitat que pot patir danys derivats de l’aparició de qualsevol fet o circumstància assistencial previsible però inevitable lligada al seu tractament o a la intervenció.

Nomenclatura dental

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer i identificar la informació dels registres dentals i els sistemes de nomenclatura dental.

Indiqueu les troballes marcades en l’odontograma geomètric corresponents a un pacient adult. Anomeneu les dents segons el sistema de nomenclatura de dos dígits.

Figura

  1. Càries a la cara oclusiva de 1.5
  2. Càries mesial de 2.1
  3. Càries a la cara oclusiva i distal de 4.4
  4. Càries a la cara oclusiva i mesial de 4.5.

Registres dentals

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer i identificar la informació dels registres dentals.

Indiqueu per a quin tipus de registres es fa servir el color verd en els odontogrames.

Amb el color verd s’enregistren les càries diagnosticades per mitjà de RX (omplint la zona de la dent on s’observa la càries) i els traumatismes, amb una T amb el color verd sobre la dent lesionada.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació