Activitats

Tècnica a quatre mans

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre les funcions de l’auxiliar en la tècnica a quatre mans d’ajuda a l’odontòleg.

Expliqueu quines són les funcions de l’auxiliar en la tècnica a quatre mans.

  • Col·locar el pacient a la cadira dental per facilitar la feina de l’odontòleg.
  • Preparar instrumental i materials.
  • Realitzar la transferència i l’intercanvi d’instrumental i material.
  • Controlar l’aspiració per l’eliminació de fluids.
  • Donar suport en la retracció de teixits per incrementar el camp visual.
  • Controlar la il·luminació del camp operatori.

Precaucions en la tècnica a quatre mans

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer les precaucions generals en la tècnica a quatre mans d’ajuda a l’odontòleg.

Quines són les precaucions generals que cal tenir en compte en la tècnica a quatre mans?

  • Estar ben col·locat i assegut.
  • Veure-hi correctament (bona il·luminació).
  • Interaccionar correctament amb l’odontòleg, que estarà lleugerament més baix que l’auxiliar.

Control de la visibilitat del camp operatori

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre com l’auxiliar dona suport a l’odontòleg en el control de la visibilitat del camp operatori.

L’odontòleg ha de tenir una visió del camp operatori òptima. Per aconseguir-ho l’odontòleg amb la mà no activa separa els teixits tous, però en ocasions necessita el suport de l’auxiliar.

Com ha de realitzar la retracció de teixits tous l’auxiliar? Quins elements el poden ajudar?

L’auxiliar ho ha de fer amb la mà esquerra i pot fer servir els dits o el mirall igual que l’odontòleg. També pot utilitzar la cànula d’aspiració. En aquest cas ho ha de fer amb la mà dreta, i sempre amb molta precaució perquè pot tenir un efecte traumàtic per als teixits.

Visió indirecta

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer el concepte de visió indirecta i l’instrumental necessari per aconseguir-la.

Què és la visió indirecta del camp operatori? Quin instrument s’utilitza per aconseguir aquest tipus de visió?

La visió indirecta es produeix quan no es pot visibilitzar el camp operatori directament. En aquest cas s’ha d’utilitzar el mirall intraoral per poder observar la zona.

Aspiració de fluids

L’objectiu d’aquesta activitat és conèixer la diferència entre els diferents tipus d’aspiració de fluids.

Expliqueu la diferència entre una cànula d’aspiració convencional i una de quirúrgica.

La cànula convencional s’utilitza amb la mànega de baix poder d’aspiració i és flexible.

La cànula quirúrgica s’utilitza amb la mànega d’alt poder d’aspiració, és rígida i de diàmetre més gran que les cànules convencionals.

Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació