Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu quines d’aquestes funcions relacionades amb la butaca dental són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

La cadira dental és un seient articulat i anatòmic.

2

La làmpada acoblada a la cadira dental té un llum d’intensitat regulable de com a mínim 40.000 lux.

3

Una de les posicions més habituals de treball de la cadira dental és la posició Trendelenburg.

4

La cadira dental disposa d’un sistema d’evacuació situat a la banda de l’auxiliar.

5

La xeringa multifunció forma part dels elements del sistema d’aspiració.

Exercici 2

Trieu les opcions correctes:

NúmPregunta
1

A l’àrea de treball clínic del gabinet dental hi ha l’odontòleg i l’auxiliar quan el pacient ja és a la cadira.

2

Al gabinet dental no hi ha àrea d’espera.

3

Les sales clíniques obertes són espais amb diverses cadires separades per panells.

4

Les sales clíniques tancades no garanteixen la privacitat al pacient.

5

La butaca dental forma part dels aparells imprescindibles en la clínica dental.

Exercici 3

Relacioneu les funcions de l’auxiliar d’infermeria de la clínica dental amb el moment del procés d’assistència en què es porten a terme:

NúmPreguntaResposta
1

Observar el pacient abans d’indicar-li que s’aixequi de la butaca. Si s’observen símptomes de pal·lidesa, sudoració, mareig, etc. se li indicarà que no s’incorpori de la butaca i s’avisarà l’odontòleg:

2

Col·laborar amb l’odontòleg en tot moment per facilitar el bon desenvolupament de les tècniques sabent interpretar correctament les ordres i evitant les interferències:

3

Comprovar el funcionament dels equips i aparells de la clínica dental:

4

Netejar els filtres de l’escopidor i de les cànules d’aspiració:

Exercici 4

Digueu quines d’aquestes funcions relacionades amb els professionals de l’equip dental són verdaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

El protètic dental dissenya, fabrica, elabora, repara i ajusta en boca les pròtesis dentals.

2

L’higienista és el professional facultat per prevenir, diagnosticar i tractar les malalties de la cavitat bucodental.

3

L’auxiliar d’odontologia realitza tasques de suport i assistència a l’odontòleg.

4

Els especialistes en odontopediatria s’ocupen dels tractaments adreçats als infants.

5

Els especialistes en periodòncia s’ocupen dels tractaments de la polpa dental.

Exercici 5

Relacioneu els següents equipaments de la sala clínica:

NúmPreguntaResposta
1

Butaca dental:

2

Electrobisturí:

3

Càmera fotogràfica intraoral:

4

Instrumental rotatori:

Exercici 6

Completeu les frases següents:

NúmPregunta
1

La consta d’un per acoblar i un al costat de l’odontòleg.

2

El sistema de mànegues consta d’una sortida per a la turbina, una altra per al i una altra per a la xeringa multifunció. També opcionalment pot portar incorporats altres elements com un format per una font de llum visible (halogen d’alta densitat) dissenyada per a la polimerització de materials i un per a la neteja de càlcul dental amb acció híbrida incorporada per a l’eliminació de residus.

3

A la part superior de la unitat dental hi ha la , que permet dipositar l’instrumental de mà i el material amb què es treballa.

Exercici 7

Trieu l’opció correcta:

Quin dels següents elements té la funció de controlar el funcionament, la velocitat i la sortida d’aigua de l’instrumental rotatori acoblat a les mànegues de la unitat dental?

NúmPregunta
1

El pedal o reòstat

2

El capçal de la cadira dental

3

La unitat dental

4

El sistema d’aspiració

Exercici 8

En relació amb la turbina, trieu l’opció correcta:

NúmPregunta
1

La turbina no té la funció de sortida d’aigua.

2

La turbina és instrumental rotatori de baixa velocitat.

3

Per acoblar la turbina a la mànega de la unitat dental es fa servir el micromotor.

4

Una de les funcions de la turbina és per tallar i polir.

Exercici 9

Trieu l’opció correcta:

Quina és la primera acció que s’ha de fer en col·locar la turbina a la mànega de l’equip dental?

NúmPregunta
1

Comprovar la correcta inserció de la fresa estirant-la lleugerament cap endavant.

2

S’ha de comprovar que el tipus de connexió sigui coincident i que s’acoblin perfectament.

3

Comprovar-ne el funcionament en l’escopidor.

4

Comprovar-ne la inserció estirant-la amb fermesa.

Exercici 10

Trieu l’opció correcta:

En la barreja de dos materials…

NúmPregunta
1

El temps d’enduriment és el temps durant el qual es barregen els diferents components fins a aconseguir una massa tan homogènia com sigui possible.

2

El temps de manipulació és el temps en què el producte resultant de la barreja assoleix una consistència, textura i duresa determinada.

3

El temps d’enduriment inclou el temps d’aplicació del producte en el tractament dental i, una vegada aplicat, el temps que triga la massa a adquirir una rigidesa que ja no permet la seva manipulació.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos