Presentació

En el crèdit Operacions administratives i documentació sanitària aprofundireu en el coneixement del Sistema Sanitari a l’Estat espanyol i en els diferents documents, tant sanitaris com no sanitaris, als quals podeu tenir accés com a auxiliars d’infermeria.

En la primera unitat, “Organització sanitària”, veureu què s’entén per salut i com s’organitza el sistema sanitari espanyol, el qual té caràcter universal i és d’afiliació obligatòria. Aprofundireu en les característiques d’aquest sistema i us centrareu en els diferents nivells als quals poden recórrer els usuaris, quan tenen un problema de salut o bé quan han de prevenir-lo.

En la segona unitat, “Documentació sanitària i professió d’infermeria”, identificareu diferents models d’infermeria, per centrar-vos en el paper que té l’auxiliar dins el procés d’atenció d’infermeria (PAI). Així mateix, estudiareu diferents documents als quals podeu tenir accés, posant èmfasi en la Història clínica, ja que és cabdal per a la vostra tasca assistencial.

En la tercera unitat, “Administració i gestió”, realitzareu una petita introducció a la tasca de gestió de magatzems sanitaris i a les operacions comercials que podeu dur a terme dins la professió, sobretot tenint en compte els últims avenços en tecnologia informàtica.

De cara a superar el mòdul, a més d’aquests continguts, disposeu dels exercicis i les activitats, així com d’altres recursos recollits a les referències, que us han de permetre complementar tot el que s’ha explicat.

Anar a la pàgina següent:
Objectius