Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu si són vertaderes (F) o falses (F) les següents afirmacions:

NúmPreguntaVF
1

El terme malware fa referència al programa informàtic maliciós.

2

Per protegir la confidencialitat de les dades s’han d’establir contrasenyes d’accés als programes.

3

No cal habituar-se a guardar còpies dels principals documents, ja que l’ordinador ho fa automàticament.

4

En les aplicacions informàtiques de gestió clínica, hi ha d’haver diferents nivells de permisos per entrar-hi.

5

En les aplicacions informàtiques de gestió clínica, l’ús de programes antivirus a l’ordinador és opcional.

Exercici 2

Indiqueu quines d’aquestes afirmacions sobre les dades personals són correctes:

NúmPregunta
1

Les dades que fan referència a la salut tenen la consideració de dades especialment protegides.

2

Es poden comentar dades de certes patologies als familiars més íntims.

3

Els auxiliars d’infermeria tenen l’obligació de guardar secret en l’exercici de la seva professió.

4

Les sancions per infringir la Llei orgànica de protecció de dades de caràcter personal poden arribar fins als 600.000 euros.

5

Les dades referents a les intervencions quirúrgiques, en el cas de tractaments de cirurgia estètica, no són confidencials.

Exercici 3

Relacioneu el concepte de l’esquerra amb la mesura de protecció corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Cucs

2

Tallafocs

3

CD

4

Constància d’accés al programa

Exercici 4

Completeu el següent text relatiu als programes informàtics:

NúmPregunta
1

Dels programes informàtics d’ús general també se’n diuen . Aquest terme s’aplica al conjunt de útils per a les tasques administratives d’oficina. Els principals components d’aquestes aplicacions són:

2

per elaborar documents.

3

que serveix per emmagatzemar les dades de forma ordenada.

4

per realitzar operacions matemàtiques.

5

per mostrar informació visualment atractiva.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Índex general