Activitats

L'antivirus

L’objectiu d’aquesta activitat és obtenir informació sobre virus informàtics i programes antivirus a Internet.

Cerqueu informació sobre virus informàtics i programes antivirus a Internet.

La resposta és lliure, però podeu consultar la informació al campus de l'IOC, seguint l’itinerari:

  1. Espai d’atenció a l’estudiant
  2. Suport informàtic
  3. El punt de treball
  4. Notes tècniques

Agenda al programa Odonto.me

L’objectiu d’aquesta activitat és organitzar l’agenda d’una consulta mèdica amb el programa Odonto.me.

Amb el programa Odonto.me, organitzeu l’agenda del Dr. Ros Ganau d’un dia en què ha citat sis pacients dels quals en sabem les dades; procureu usar diversos motius de citació. Incloeu-hi, també, la visita d’un representant d’una casa comercial de productes mèdics.

La resposta és lliure. Deixem el següent exemple orientatiu:

Figura Exemple d’aplicació informàtica Odonto.me

La protecció de dades personals en medicina privada

L’objectiu d’aquesta activitat és identificar els elements que recull la legislació específica sobre la protecció de dades personals en medicina privada.

A partir del següent enllaç del BOE, identifiqueu l’objecte de la llei, la definició de responsable del fitxer o tractament i de consentiment de l’interessat.

Aquesta llei orgànica té per objecte garantir i protegir, pel que fa al tractament de les dades personals, les llibertats públiques i els drets fonamentals de les persones físiques, i especialment el seu honor i intimitat personal i familiar.

Responsable del fitxer o tractament: persona física o jurídica, de naturalesa pública o privada, o òrgan administratiu, que decideixi sobre la finalitat, contingut i ús del tractament.

Consentiment de l’interessat: tota manifestació de voluntat, lliure, inequívoca, específica i informada, mitjançant la qual l’interessat accepta el tractament de dades personals que el concerneixen.

Anar a la pàgina anterior:
Aplicacions informàtiques
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació