Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

Del magatzem on es troba la roba de llit se’n diu llenceria.

2

L’oxigen s’emmagatzema al servei de farmàcia.

3

Els aliments s’emmagatzemen en un lloc separat dels productes farmacèutics.

4

La roba del personal sanitari s’emmagatzema als magatzems centrals.

5

Les institucions de dimensions grans o mitjanes-altes tenen magatzems centrals.

Exercici 2

Indiqueu quines afirmacions són correctes:

NúmPregunta
1

A l’arxiu d’informació de compres hi ha les fitxes de proveïdors i les fitxes de productes.

2

Les cambres de comerç donen informació sobre proveïdors.

3

El material homologat apareix publicat només als catàlegs i fullets dels proveïdors.

4

Totes les organitzacions sanitàries tenen una secció de gestió de compres.

5

La forma de subministrament programada està considerada la més correcta, ja que no s’interromp l’activitat per falta de material.

Exercici 3

Relacioneu els següents conceptes relatius als materials sanitaris:

NúmPreguntaResposta
1

Les sondes són

2

La classificació que es basa en el principi de Pareto és

3

Els productes que s’alteren per acció de la llum directa són

4

Els productes que s’alteren per absorció d’aigua del medi són

5

El símbol en forma d’estrella el trobem als productes

6

Els pictogrames els trobem als materials

Exercici 4

Completeu les frases seleccionant el tipus de senyal que correspon en cada cas:

NúmPreguntaResposta
1

El senyal de prohibició a personal no autoritzat és

2

El senyal de protecció obligatòria de l’oïda és

3

El senyal de fons groc és

4

El senyal de fons blau és

5

El senyal de no posar o reposar és

6

El senyal indicador general de risc de xoc, cop o caiguda és

Exercici 5

Assenyaleu si les següents afirmacions són vertaderes (V) o falses (F):

NúmPreguntaVF
1

Les parets i superfícies del magatzem han de ser de material rentable.

2

Hi ha d’haver un programa de neteja i manteniment al magatzem.

3

El terme picking fa referència als suports de fusta que trobem als magatzems.

4

El sistema carrusel es troba en dispensacions manuals .

5

Al magatzem, hi ha d’haver una zona específica per a la recepció de materials.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats