Objectius

En finalitzar aquesta unitat, l’alumne/a:

1. Formalitza la documentació clínica amb la terminologia i els codis adequats, pulcritud i rigor, segons els criteris del centre. Registra i distribueix la documentació rebuda i emesa, segons les normes internes establertes i els criteris de seguretat i confidencialitat.

 • Analitza l’evolució històrica de la professió d’infermeria.
 • Analitza els models d’infermeria.
 • Reconeix la importància del procés d’atenció d’infermeria.
 • Identifica i descriu les etapes del procés d’atenció d’infermeria (PAI) i el paper de l’auxiliar dins el PAI.
 • Valora la importància de la documentació en l’atenció sanitària.
 • Identifica la documentació usada en les activitats sanitàries.
 • Elabora cartes informatives a clients i agendes de cites.
 • Reconeix documents no clínics.
 • Analitza les funcions i característiques de la història clínica.
 • Reconeix els principals documents de la història clínica hospitalària.
 • Identifica les característiques de la història clínica en atenció primària.
 • Coneix els diversos sistemes d’arxius clínics.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències