Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents característiques referents als mínims de qualitat que han de tenir les HC, segons les recomanacions de l’OMS:

NúmPreguntaVF
1

Accessible.

2

Inintel·ligible per al personal qualificat.

3

Identificació dels professionals que l’atenen.

4

Deteriorable.

5

Identificació clara del pacient.

Exercici 2

Marqueu les afirmacions sobre la HC que siguin correctes:

NúmPregunta
1

Cada centre ha de tenir, com a mínim, una HC.

2

La HC és pública, ja que se’n poden fer investigacions.

3

La HC ha d’estar arxivada de forma segura.

4

Els professionals que intervenen en els processos assistencials no han d’identificar-se en la HC.

5

La HC és confidencial

Exercici 3

Relacioneu les descripcions següents amb el document de la HCH al qual fan referència:

NúmPreguntaResposta
1

Conté la informació del CMBD

2

El signa el pacient en IQ per corroborar que se l’ha informat del procediment amb els riscos i beneficis que comporta

3

També reben el nom d’ordres de tractament

4

Contenen els resultats rellevants d’anàlisis de sang

5

És un resum del procés assistencial

6

Conté les dades de l’entrevista inicial al pacient i les d’exploració completa

7

És el document necessari per poder ingressar en un hospital

Exercici 4

De les afirmacions sobre els documents d’infermeria de la HC que teniu a continuació, indiqueu quines són correctes:

NúmPregunta
1

La temperatura es registra en el gràfic de constants.

2

La valoració d’infermeria registra l’administració de medicaments per part del DUI.

3

Els diagnòstics d’infermeria són els mateixos que els diagnòstics mèdics.

4

Hi ha dues altes: l’alta mèdica i l’alta d’infermeria.

5

L’administració de tractament també rep el nom de document de planificació de cures d’infermeria i evolució.

6

Són confidencials, però es poden comentar amb la parella i els fills.

Exercici 5

Digueu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions referents a la història clínica en l’atenció primària:

NúmPreguntaVF
1

En l’atenció primària no existeix un model unificat d’història clínica.

2

La HC està orientada a l’organització cronològica.

3

La HC ha de reflectir l’organització continuada donada.

4

En la HC se segueix l’estructura SOAP.

5

En la HC hi ha una llista de problemes (actius i inactius).

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Annexos