Activitats

La targeta sanitària

L’objectiu d’aquesta activitat és familiaritzar-vos amb les targetes sanitàries.

Identifiqueu, en la vostra targeta sanitària individual, les dades que hem esmentat en la unitat. Quines són les dades que es troben a la targeta?

Les dades de les targetes sanitàries individuals no són exactament iguals en totes les comunitats autònomes. Pot ser útil l’exemple de la TSI a Catalunya:

Figura Targeta sanitària individual TSI

Exemple de composició del CIP:

TASA 1 030101 00 2

 • Les quatres primeres lletres corresponen a les dues primeres lletres de cada cognom.
 • El número següent correspon al sexe, 1 per a les dones i 0 per als homes.
 • Els sis números següents són la data de naixement amb el format: aammdd.
 • Els dos números següents són els identificatius ordinals (persones que han nascut el mateix dia, tenen el mateix sexe i les quatres primeres lletres del CIP són idèntiques).
 • L’últim número és de seguretat.

Importància de la documentació sanitària

L’objectiu d’aquesta activitat és comprendre la importància de la documentació sanitària.

“Quan sento a dir a una infermera ‘vaig estudiar infermeria per tenir cura de pacients i no per fer papers’ em pregunto si ha considerat de quina manera afecten els mals registres a la qualitat de les cures dels pacients. La nostra pràctica d’infermeria i els estàndards professionals requereixen registrar, i els registres són necessaris per als pacients. Mitjançant els registres seguim els canvis de l’estat del pacient, prenem decisions relacionades amb les serves necessitats i assegurem la continuïtat de les cures. En aquest sentit, uns bons registres estalvien el temps, l’esforç i els diners necessaris per administrar cures d’alta qualitat al pacient.


Ha valorat alguna vegada un pacient a l’inici del seu torn i ha comparat les seves observacions amb les del final de la seva jornada de treball per avaluar-ne l’evolució? Si la infermera anterior va anotar les seves observacions de forma correcta, es podran prendre -de forma eficaç- bones decisions d’infermeria. Si les anotacions estan mal fetes, perdrem temps buscant respostes, tot comprometent la qualitat de les cures que administrem.


En documentar de forma adequada les nostres observacions i intervencions, proporcionem als futurs lectors totes les eines necessàries per assegurar, de forma oportuna, la continuïtat de les cures per al pacient.


Per tal que sigui significativa, la documentació ha de tenir sentit i comunicar el que es pretén dir. Si compleix aquestes regles bàsiques, els registres tindran valor per a la infermera del següent torn.


Després del registre, hem de llegir el que hem escrit i preguntar-nos: ‘Si jo fos la pròxima infermera responsable de la cura d’aquest pacient, aquestes notes em permetrien prendre unes bones decisions d’infermeria? Podria dir si l’estat del pacient ha canviat, si he cobert les seves necessitats i si he complert els meus deures?’.


La documentació no és una tasca incòmoda. És una eina que utilitzem per garantir cures d’alta qualitat al pacient. Una mala documentació malbarata temps i provoca errors que podrien perjudicar, o fins i tot matar, els pacients. Una bona documentació minimitza el risc d’errors, assegura la continuïtat de les cures i estalvia temps i diners. Protegeixi els seus pacients amb bons hàbits de registre com a part de la seva rutina.”


R. Fay Yocum. “Registres d’infermeria: cures de qualitat”. Revista Nursing, volum 21, número 3, pàgines 22-27, any 2003.

Comenteu la importància de la documentació en les cures d’infermeria. Indiqueu els avantatges que es deriven d’una documentació adequada i els inconvenients que sorgeixen quan la documentació és errònia o incompleta.

És un extracte de l’ampli article escrit per R. Fay Yocum i publicat a la revista d’infermeria Nursing. A continuació, comentem el fragment que apareix al text de l’extracte publicat al llibre; l’article complet pot ser d’interès per valorar la importància de la documentació.

Avantatges de la documentació adequada:

 • Permet seguir l’evolució dels pacients, els seus canvis.
 • Ajuda a prendre bones decisions relacionades amb les seves necessitats.
 • Assegura la continuïtat de les cures.
 • Estalvia temps, esforços i diners.
 • Disminueix el risc d’errors.
 • En resum, millora la qualitat de les cures d’infermeria.

Inconvenients quan la documentació és errònia o incompleta:

 • Pèrdua de temps a l’hora de desxifrar i interpretar documents mal redactats.
 • Afavoreix l’aparició d’errors, que poden ser perillosos per al pacient.
 • Dificulta la continuïtat en les cures.
 • En resum, empitjora la qualitat de les cures.

Tipus de documentació

L’objectiu d’aquesta activitat és aprendre a classificar els diferents tipus de documentació.

Classifiqueu, segons el tipus, els documents amb què un auxiliar d’infermeria es pot trobar a la seva feina:

 • Factura
 • Petició de material al magatzem
 • Informe d’alta mèdica
 • Albarà
 • Justificant d’haver estat atès en un hospital
 • Gràfiques de constants
 • Carta comercial

Tal com es comenta en el text, es poden classificar de la manera següent:

 • Documentació no sanitària: factura, albarà, carta comercial.
 • Documentació sanitària:
  • Clínica: qualsevol dels documents de la història clínica (informe d’alta mèdica, gràfiques de constants).
  • No clínica: petició de material al magatzem, justificant d’haver estat atès en un hospital.

Anar a la pàgina anterior:
Documentació general
Anar a la pàgina següent:
Exercicis d'autoavaluació