Exercicis d'autoavaluació

Exercici 1

Digueu quines de les següents afirmacions sobre la història de la infermeria són vertaderes (V) i quines són falses (F):

NúmPreguntaVF
1

Hipòcrates proposava que la salut i la malaltia no tenien res a veure amb els déus.

2

El barber sagnador era una professió sanitària en l’edat moderna.

3

Un ATS i un DUI tenen la mateixa titulació.

4

La Creu Roja es va fundar en l’època dels templaris.

5

La fundadora de la infermeria moderna és Virginia Henderson.

6

Les primeres facultats d’infermeria d’Europa daten del segle XVI.

Exercici 2

Assenyaleu si són vertaderes (V) o falses (F) les següents afirmacions sobre les funcions que pot portar a terme un auxiliar d’infermeria segons la normativa:

NúmPreguntaVF
1

Pot administrar medicaments via parenteral.

2

Pot fer extraccions de sang.

3

Pot encarregar-se de fer la neteja d’orinals.

4

Pot administrar insulines.

5

Pot servir el menjar als malalts.

6

Pot fer els llits dels malalts, excepte en casos especials.

Exercici 3

Indiqueu quines d’aquestes necessitats van ser formulades per V. Henderson:

NúmPregunta
1

Treballar i realitzar-se.

2

Dormir i descansar.

3

Jugar i divertir-se.

4

Fer operacions matemàtiques.

5

Comunicar-se amb els altres.

6

Autorealitzar-se.

7

Professar la seva religió.

8

Moure’s i mantenir una resposta correcta.

Exercici 4

Relacioneu les accions següents amb l’etapa del PAI corresponent:

NúmPreguntaResposta
1

Portem a la pràctica les cures programades.

2

Obtenim un judici o conclusió per identificar els problemes de salut.

3

Recollim les dades sobre l’estat de salut del pacient i les analitzem.

4

Definim els objectius i establim estratègies.

5

Valorem l’assoliment dels objectius.

Exercici 5

Ompliu els buits del text seleccionant l’opció correcta en cada cas:

NúmPregunta
1

La primera fase del PAI rep el nom de , que consisteix en la recollida sistemàtica de les dades sobre l’estat de salut del pacient/client. Aquesta etapa es pot subdividir en , i .

2

Els mètodes per obtenir dades són fonamentalment tres: , a través del diàleg amb el pacient/client; , usant els sentits, i , mitjançant l’examen físic.

3

L’auxiliar ha d’assegurar-se que les dades recollides són correctes i completes. Les dades es poden mesurar, mentre que d’altres, com les , no es poden mesurar i s’hauran de contrastar.

4

Les dades s’han d’agrupar de forma organitzada i s’han de registrar als documents de la història clínica.

Anar a la pàgina anterior:
Activitats
Anar a la pàgina següent:
Documentació general