Objectius

1. Interpreta l’estructura funcional i organitzativa, i els fluxos d’informació de diferents tipus d’institucions sanitàries a partir d’organigrames, i relaciona les institucions i organismes d’àmbit sanitari local, autonòmic, estatal i internacional, amb les respectives funcions i competències.

 • Compren conceptes de salut i malaltia, salut pública.
 • Conèix els determinants de la salut.
 • Descri i identificar els nivells de prevenció i indicadors de salut.
 • Valor l’evolució dels sistemes de Seguretat Social.
 • Compren el concepte de Sistema Nacional de Salut.
 • Esquematitza l’organització del Sistema Nacional de Salut.
 • Conèix l’ordenació de les estructures bàsiques de salut.
 • Analitza la participació de la iniciativa privada en el Sistema Nacional de Salut.
 • Descriu les diferents prestacions sanitàries que ofereix l’SNS, i les seves característiques.
 • Conèix els recursos assistencials en atenció primària i l’organització dels centres de Salut.
 • Compren el concepte i les funcions de l’hospital.
 • Identifica el model d’organització hospitalària més generalitzat.
Anar a la pàgina anterior:
Resum
Anar a la pàgina següent:
Referències