Anglès

Administració i gestió
  • Coordinació
  • Núria Terradellas Palau
  • Redacció
  • Núria Terradellas Palau
  • Carles Mora Queralt
  • Adaptació
  • Núria Terradellas
  • Administració i gestió
  • W.CFGM.GAD.M09/0.16
  • Gestió administrativa
© Departament d'Ensenyament
Primera edició: febrer 2016

Taula de Continguts