Tractament de la documentació comptable

Administració i gestió
  • Coordinació
  • Carme Garcia i Pellicer
  • Redacció
  • Carme Garcia i Pellicer
  • Administració i gestió
  • CFGM.GAD.M06/0.13
  • CFGM - Gestió administrativa
© Departament d'Ensenyament
Primera edició: febrer 2013

Taula de Continguts