Notice: Trying to get property 'id' of non-object in /dades/html/educacio/templates/ioc/index.php on line 57

e-Portafolis

En la línia d'innovació educativa que duu a terme l'IOC hi ha un punt de màxima atenció: l'avaluació. Ens preocupa, i força, com aconseguir una avaluació real de l'avenç de l'estudiant. ¿Com podem aconseguir que l'estudiant apreciï els progressos que fa en el seu aprenentatge, pugui autoavaluar-se i descobrir el seus punts forts i allò en què ha de millorar? ¿Com podem lograr que el professorat tingui una visió general del procés d'aprenentatge de l'estudiant, amb el màxim de dades i evidències per fer una avaluació més propera a la realitat?

En aquest sentit a l'IOC hem posat en marxa el projecte d'introducció de l'eportafolis, el portafolis electrònic (https://ca.wikipedia.org/wiki/Portfoli). Es tracta d'una eina que permet que l'estudiant reculli aquells treballs més reeixits, les seves reflexions sobre el propi aprenentatge i aquelles informacions de la web que intervenen en el seu camí cap a la consecució dels seus objectius formatius. A més, després de fer una anàlisi del seu entorn personal d'aprenentatge, podrà mostrar a diferents audiències (a tota la web, als usuaris de l'IOC, a la seva persona tutora, a un grup de companys, a amics, etc) les diferents parts del seu eportafolis que ell decideixi.

L'eportafolis a més és una poderosa eina de promoció personal i professional. L'estudiant pot estudiar el seus estils d'aprenentatge i crear el seu Currículum vitae. Aleshores, i si així ho desitja, pot afegir-hi mostres dels seus treballs més interessants i publicar-ho per als seus possibles ocupadors en forma d'eportafolis professional.

Per dur a terme aquest projecte utilitzem el programa de codi lliure Mahara (https://mahara.org) que s'integra perfectament amb Moodle (https://moodle.org), el programa base del campus IOC, de manera que l'estudiant només s'ha d'identificar una vegada per accedir-hi. Està totalment traduït al català, es pot configurar la interfície d'usuari a l'aspecte del campus, és modular i permet afegir-hi nous connectors que potencien les seves possibilitats.

eportafoli

Dokuwiki

El wiki de l'Institut Obert de Catalunya (IOC) és l'espai en línia de què disposa, fonamentalment, per a la creació de materials didàctics. La decisió de treballar amb una wiki enlloc d'altres tecnologies de creació i edició de textos respon a diferents motius i necessitats actuals:

 • treballar en col·laboració
 • reutilització dels continguts
 • publicació àgil
 • coherència formal del resultat
 • preservació de la informació
 • exportació automatitzada a formats finals (HTML, PDF, ePub...)

Continuant l'aposta per l'ús del programari lliure dins de l'Administració Pública, la wiki de l'IOC és una adaptació de l'aplicació Dokuwiki. Això ens ha permet, per una banda, la capacitat de personalitzar l'eina a les necessitats de l'IOC com el desenvolupament del programari, sempre amb la finalitat de millorar la qualitat tant del resultat com de l'eina.

wiki

Laborem

El projecte Laborem crea una xarxa de comunicació informàtica, que interconnectarà cinc IES i permetrà als alumnes utilitzar equipament i tecnologia dels altres centres. Es tracta d'un projecte que facilita la formació a distància (e-learning) i que permet que els IES puguin compartir tecnologia i recursos didàctics.


Alguns exemples de projectes en què els centres treballen, i que estaran disponibles en aquesta xarxa informàtica, són:

 • Control d'accessos a un pàrquing: El projecte reprodueix un aparcament públic de vehicles automatitzat. Aquest pàrquing es podrà controlar remotament, també pel que fa a l'ocupació de places, amb indicadors lluminosos a cada plaça, visualitzadors amb el nombre de places lliures, control de semàfors d'entrada i de sortida de vehicles i control d'elements de seguretat, com alarmes i ventilació.
 • Instal·lació domòtica. Permetrà controlar remotament una instal·lació domòtica encarregada de gestionar l'energia, la seguretat i el confort d'un habitatge.
 • Control de qualitat intel·ligent. Reprodueix un sistema industrial totalment automatitzat i controlat remotament que permetrà controlar la qualitat dels productes fabricats, amb lectura i escriptura de dades, mitjançant un sistema de radiofreqüència.


Els cinc IES seleccionats són:


Podran accedir al projecte Laborem tots els IES de la xarxa pública de Catalunya que imparteixen cicles de grau mitjà i superior relacionats amb l'automatització. Concretament, els IES que imparteixen cicles formatius de les famílies professionals d'electricitat i electrònica, manteniment i serveis a la producció. Aquests centres necessiten disposar d'equipaments actualitzats perquè els estudiants que fan pràctiques es familiaritzin amb les tecnologies que s'utilitzen en aquest sector.

PELE

L'IOC participa en el pla experimental de llengües estrangeres del Departament d'Ensenyament des del curs 2007/08 i en té concedida la continuïtat fins al curs 20012/13. El Pla Experimental de Llengües estrangeres té com a finalitat donar suport als projectes educatius integrats, l'aprenentatge per projectes, l’oralitat, les accions d'innovació educativa i l’aprenentatge integrat de continguts i llengua estrangera (metodologia AICLE). Podeu veure aquí el projecte per al curs 2010/11.

map

Grundtvig

flag

L'IOC participa com a soci en un projecte Grundtvig partnership.

L'ús de les TIC en l'educació s'està estenent ràpidament a tot el món. Institucions de formació i els seus professionals han arribat a apreciar la gran quantitat de possibilitats que les TIC comporten i com es pot millorar la qualitat de l'aprenentatge.

El projecte ICT Networking reuneix un consorci de sis institucions de formació, que treballen en educació d'adults en diverses modalitats. Els socis tenen experiències en el treball amb les TIC com a part integrant dels seus mètodes d'aprenentatge. Això no implica que totes les institucions han de tenir la mateixa experiència, el que es busca és conèixer diferents tipus d'experiències amb l'ús de diferents tipus de TIC i aprendre d'aquestes experiències.

Exemples d'utilització de les TIC poden ser les següents: e-learning, blended learning, l'ús de vídeos com a part integral dels mètodes de formació, vídeoconferències i educació paral.lela planejat amb l'ús de sistemes de videoconferència.

A través de seminaris, visites d'estudi als altres i d'una plataforma electrònica comú, les institucions participants intercanvien experiències i bones pràctiques amb relació a la utilització de les TIC com una part integral de l'educació i formació d'adults. Aquest projecte es va tancar el 2011.

edutraining

DIGITClass Grundtvig partnership període 2011-2013

digitalclass

L'ús de les TIC en l'educació ha estat dominada per la distribució de materials didàctics i l'estructuració i la interoperabilitat dels "objectes d'aprenentatge". En els últims anys, l'aspecte social d'Internet en general i d'e-learning en concret s'esta generalitzat. No obstant, això,no implica que tots tenim la mateixa experiència amb l'ús d'eines digitals per a l'organització d'un procés d'aprenentatge social, és a dir, a les aules digitals.

Per això, com a resultat dels nostres contactes anteriors ens adonem que tenim alguns problemes comuns que podrien millorar amb la finalitat de fomentar les competències per a la creativitat i la innovació, especialment en el camp dels adults per proveir un ambient de motivació i suport per als diferents grups d'adults de destinació. Amb aquest partnership volem desenvolupar una anàlisi més detallada sobre els avantatges i desavantatges de les eines digitals.

La nostra associació es compon d'institucions de diferents cultures i variats sistemes educatius que cobreixen una àmplia gamma de grups d'adults.

Volem identificar diversos problemes que afrontarem junts a través de seminaris, visites mútues d'estudi i una plataforma electrònica comuna on compartir experiències i millors pràctiques en relació amb l'ús d'aules digitals.

El punt essencial és: trobar una manera de construir de manera adequada i conscient a partir de l'ús d'aquestes eines a les aules digitals. Creiem fermament que aquestes eines són les "noves tecnologies reals" i que podria ser possible realitzar rutes d'aprenentatge actiu i col·laboratiu, més eficaç i eficient.

Com a conclusió de l'ambició de l'associació és desenvolupar algunes estratègies eficients l'ús d'eines digitals, seguint el mateix esperit promogut per la Resolució del Parlament Europeu de 16 de gener de 2008 sobre l'educació d'adults: Mai és massa tard per aprendre.

EnReDist

arcemec

Aquest projecte d'agrupament de centres d'educació a distància en xarxa entre comunitats autònomes vol compartir i contrastar experiències d'ensenyament i aprenentatge amb centres similar d'altres comunitats autònomes.

El proyecto es va iniciar el gener del 2008 i la primera fase es va acabar a final del 2010, tot i que ja es va plantejar la possibilitat de continuïtat i ampliació.

 

EnReDist – Proyecto de agrupamiento de Centros a distancia en Red 2008-2010

 

Creación e implementación de procesos de mejora en la educación a distancia en Aragón, Canarias y Cataluña

Centro coordinador: IOC Institut Obert de Catalunya (Barcelona) https://ioc.gencat.cat

Centro participante: CEAD Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) http://cead-laspalmas.net/

Centro participante: IES José Manuel Blecua (Zaragoza) http://www.iesblecua.com/

http://enredist.ning

El motivo de presentar un proyecto de agrupamiento de centros de educación a distancia entre comunidades autónomas encuentra su principal razón de ser en la necesidad de compartir y contrastar experiencias de enseñanza-aprendizaje con centros similares de otras comunidades en un momento en que la demanda de formación a distancia crece de forma exponencial. En la mayoría de comunidades autónomas existe un único centro de formación totalmente telemática, o en algunos casos semipresencial y con acciones de tutorización al alumnado en pequeños o grupos o de forma individual. Esta unicidad nos crea un cierto sentimiento de aislamiento, de falta de contraste de nuestras actividades con otros centros o profesores, sentimiento que en buena parte comparten nuestros alumnos. De ahí que el proyecto que presentamos aspire también a suavizar la sensación de aislamiento que parece implícita en la formación a distancia.

Los propósitos generales que quiere alcanzar el proyecto son:

 • Elaboración de buenas prácticas de aprendizaje abierto y colaborativo (destrezas, metodología, itinerarios,…) encaminadas a la adquisición de las
 • capacidades de la población adulta en la enseñanza secundaria obligatoria y postobligatoria (bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior).
 • Desarrollar iniciativas de formación que lleven a la flexibilización de los sistemas y que faciliten la compatibilidad entre la vida laboral y personal, con
 • atención a los colectivos con limitaciones (personas en paro, integración de la mujer, segundas oportunidades, personas discapacitadas…)
 • Compartir las innovaciones y la investigación llevada a término en el proyecto transfiriendo buenas prácticas a otras comunidades para la mejora de la motivación y el mantenimiento de la continuidad de los estudios a distancia en nuestro país.

En síntesis, el proyecto pretende crear una red de centros de educación a distancia de varias comunidades autónomas en la que se analice el proceso de cada centro sobre cómo el alumnado adquiere las competencias educativas de un determinado nivel académico a través de un entorno virtual. En el análisis se considerarán los agentes humanos (profesorado, alumnado) y los aspectos técnicos derivados del uso de plataformas virtuales y conceptuales implícitos en los contenidos educativos.

Documentación del proyecto

 1. http://enredist.ning.com
 2. Decálogos de la enseñanza a distancia
 3. Redes sociales en centros de enseñanza de adultos a distancia

 

Enred@2

Diversidad y tutoría en la educación a distancia en Andalucía, Aragón, Canarias, Cataluña y Extremadura 2010-2012

Centro coordinador: IOC Institut Obert de Catalunya(Barcelona) https://ioc.gencat.cat

Centro participante: CEAD “Profesor Félix Pérez Parrilla” Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) http://cead-laspalmas.net/

Centro participante: IES José Manuel Blecua (Zaragoza) http://www.iesblecua.com/

Centro participante IES Los Al-Qazeres (Cáceres) http://iesalqazeres.juntaextremadura.net/joomla15/

Centro participante IEDA( Sevilla) http://www.juntadeandalucia.es/educacion/adistancia/ep/

La razón que justifica presentar un proyecto de continuidad de agrupamiento de centros de educación a distancia entre comunidades autónomas radica en:

El buen entendimiento entre los coordinadores de los tres centros de la convocatoria del año 2008

La experiencia positiva que ha representado el proyecto para todo el alumnado y profesorado que ha participado a lo largo de estos dos años

La relación virtual y presencial que se ha establecido entre los tres centros ( los alumnos de los tres centros siguen en contacto virtual y presencial)

La demanda de continuidad por parte del alumnado

La aplicabilidad de los resultados del proyecto en la realidad de los centros (mejoras en la definición de la información, las funciones,…)

La importancia de la acción tutorial y la atención personalizada en la contribución al éxito de los resultados académicos del alumnado

El modelo de la educación a distancia en sus diferentes modalidades (semipresencial, virtual, ...) crece en todas las comunidades curso a curso. Cada comunidad autónoma tiene un modelo organizativo y estructural propio adaptado a las necesidades, recursos y realidades de cada territorio.

El propósito de continuidad de la red EnReDist con la incorporación de dos nuevos centros a la agrupación pretende consolidar la actual red EnReDist y centrarse en la atención a la diversidad en la educación a distancia a través de las tutorías virtuales.

Ampliar la red de centros de educación a distancia y desarrollar modelos de atención a la diversidad a través de las tutorías (presenciales, semipresenciales o virtuales)

Propósitos generales del proyecto

Compartir y comparar modelos de tutorización de alumnos a distancia en todos los niveles educativos ( tutoría inicial, de seguimiento y orientación académica, …) en que participa la población adulta en la enseñanza secundaria obligatoria y postobligatoria (graduado en educación secundaria, bachillerato, ciclos formativos de grado medio y superior, pruebas de acceso a grado superior)

Elaborar documentación susceptible de ser utilizada en todos los centros para mejorar las tutorías atendiendo a la diversidad del alumnado que se atiende en los centros (segundas oportunidades, reincorporación al sistema educativo, población inmigrante, personas en situación de exclusión social, españoles en el extranjero, deportistas de elite,..)

Consolidar y aumentar la red de centros de educación a distancia a otras comunidades autónomas compartiendo la documentación y transfiriendo las innovaciones y modelos de atención a diversidad que los centros ponen en práctica ( e-porfolio, seguimiento de alumnos a través de la Secretaria Virtual, configuración de modelos de aulas de tutoría,…)

Documentación del proyecto:

http://enredist.ning.com