Diari de veu

Treball de recerca 2013-2014

Portada

Portada

Índex

Índex

Motivacions per la recerca

Motivacions per la recerca

Diari de veu

Planificació I

Planificació I

Planificació II

Planificació II

Cerca d'informació I

Cerca d'informació I

Cerca d'informació II

Cerca d'informació II

Processament de la informació

Processament de la informació

Anàlisi i interpretació de les dades

Anàlisi i interpretació de les dades

Corpus Presentació Oral

Corpus Presentació Oral

Documentació consultada

Documentació consultada

Seleccioneu els fitxers per vuere'ls incrustats.

Important:

La icona representa el tipus d'artefacte que et suggerim que insereixis en aquesta pàgina. Quan ho hagis fet i el consideris acabat esborra tot l'enunciat.

Cadascuna de les gravacions ha d'anar en un artefacte diferent

 

Diari de veu

 

En aquesta pàgina hauràs d'ncloure un artefacte de mèdia incrustat per a cadascuna de les gravacions.

La primera gravació ha de ser la que has fet a la Tasca 3_Diari de veu

 

 

D'altres gravacions possibles poden ser:

 

  • Avui començo el meu treball de recerca
  • Primer contacte amb el portafolis
  • La motivació inicial per fer el Treball de Recerca
  • La primera formulació de la recerca

 

Trobaràs el procediment per penjar arxius de veu al portafolis al Tutorial per afegir contingut a les teves pàgines del portafolis a l'apartat Fitxers, imatges i vídeo > Mèdia incrustat

Details