Qui és el responsable del tractament de les dades  La direcció del centre educatiu. Adreça postal (Avd Paral·lel, 71 08804- Barcelona) i electrònica (ioc@ioc.cat)
L’adreça de contacte del delegat o delegada de protecció de dades és: dpd.educacio@gencat.cat.
Finalitat Gestionar l’orientació acadèmica en relació a estudis del centre, prèvia a la matrícula.
Termini de conservació de dades Temps necessari per acomplir amb la finalitat per la qual es recullen. Termini màxim 1 any
Decisions automatitzades El tractament de les dades no comporta decisions automatitzades, ni l’elaboració de perfils amb finalitats predictives de preferències personals, comportaments o actituds.
Legitimació Consentiment de l'interessat
Destinataris No se cedeixen les dades personals a terceres persones ni a altres destinataris, excepte en els casos legalment previstos o quan sigui de compliment legal. Les dades no seran objecte de transferència internacional
Drets de les persones interessades
Informació addicional
Bústia de contacte per exercir els vostres drets: