La secretaria de l'IOC només rep o lliura documentació acadèmica del centre. No ofereix informació pedagògica dels diferents estudis, ja que està tota a la web, ni del sistema educatiu, que es pot consultar a Estudiar a Catalunya.

Si cal algun aclariment es pot emprar el formulari de contacte.

Horari de secretaria

Imprescindible tenir citademaneu hora fent clic aquí.

 

De l'1 de setembre del 2021 al 30 de juny del 2022: 

 • Dilluns de 10h a 13h
 • Dimarts de 16h a 19h
 • Dimecres de 10h a 13h
 • Dijous de 10h a 13h i de 16h a 19h
 • Divendres de 10h a 13h

De l'1 al 20 de juliol: (horari d'estiu)

 • Matins de 10h a 13h

 

Tancat:

 • Vacances d'estiu: Del 21 de juliol al 31 d'agost de 2021, ambdós inclosos.
 • Festius oficials (Calendari oficial 2021 i Calendari oficial 2022)
 • Festiu a Barcelona:  24 de setembre de 2021.
 • Vacances de Nadal: del 23 de desembre de 2021 al 7 de gener de 2022, ambdós inclosos
 • Vacances de Setmana Santa: de l'11 al 18 d'abril de 2022
 • Dies de lliure disposició del centre:
  • Dimarts 7 de desembre de 2021
  • Dilluns 28 de febrer de 2022
  • Divendres 3 de juny de 2022
 • Dilluns 6 de juny de 2022 (inclòs dins festius oficials)

 

Formularis

Us presentem un recull de formularis que heu d'utilitzar per fer diferents gestions amb secretaria.

 

Formularis generals No editable Editable
1. Sol·licitud general Document pdf  
2. Sol·licitud d'autorització de matrícula a l'IOC per a menors de 18 anys i carta de compromís educatiu de pares o tutors. Document pdf  
3. Autorització per a la recollida de títol acadèmic oficial  

 

Formularis de formació professional No editable Editable
1. Sol·licitud de matrícula a FP sense requisits d'accés (cicle d'emergències sanitàries) Document pdf  

 

Formularis d'EOI-IOC No editable Editable
1. Formulari de sol·licitud de devolució de l'import matrícula idiomes Document pdf  

 

La versió editable no es troba actualment disponible.