norma ISO 9001:2015

 

 

Certificat número EC-5387/10

LGAI Technological Center, S.A. (Applus+)

certifica que el sistema de qualitat de l'organització:

INSTITUT OBERT DE CATALUNYA (IOC)  Av del Paral·lel, 71-73  -  08004 BARCELONA

per a les activitats de:

  • Ensenyament de Graduat en educació secundària
  • Batxillerat
  • Cicles de formació professional
  • Idiomes
  • Proves d'accés a cicles formatius de grau superior a distància (PACFGS).

és conforme amb els requisits de la norma UNE-EN ISO 9001:2015

Emissió inicial: 09/04/2010

Vigència des de: 10/04/2022

Caducitat: 09/04/2025