Licitació del contracte dels serveis de neteja a les dependències de l'Institut Obert de Catalunya. Expedient 2/2018.  Anunci licitació servei Neteja.

Les empreses interessades  en conèixer els nostres locals poden venir a visitar-los el dijous dia 11/octubre a les 13h.

Licitació del contracte de digitalització, identificació i distribució digital de les proves finals dels alumnes. Expedient 3/2018. Anunci licitació servei Digitalització de proves

 

 


Licitacions anteriors

 

Licitació d'un contracte de subministrament de llicències de materials docents adaptats a la formació a distància (exp.1/2018)


 


Informació licitació Servei de Neteja 2017:

Data de publicació: 10/06/2016 a les 23,55 h

 • Anunci de licitació Descarregar aquest arxiu (2017_NET_anunci DOGC.pdf)
 • Plec de prescripcions tècniques Descarregar aquest arxiu (2017_NETEGES_IOC_PPT-1.pdf)
 • Plec de clàusules administratives Descarregar aquest arxiu (2017_NETEGES_IOC_PCA.pdf)
 • Resolució d'un error del plec de clàusules administratives Descarregar aquest arxiu (2017_NET_Revisió error material.pdf)
 • Anunci obertura pública del sobre C Descarregar aquest arxiu (2017_NET_anunci_obertura sobre C-1.pdf)
 • Informe tècnic Descarregar aquest arxiu (2017_NET_informe tècnic.pdf)
 • Resolució d'adjudicació Descarregar aquest arxiu (2017_NET_adjudicació.pdf)

Informació licitació d'un contracte de digitalització de proves finals:

Data de publicació: 11/06/2016 a les 00,10 h

 • Anunci de licitació Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_anunci DOGC (1)-2.pdf)
 • Plec de prescripcions tècniques Descarregar aquest arxiu (2017_DIGITALIZACIÓ IOC_PPT.pdf)
 • Plec de clàusules administratives Descarregar aquest arxiu (2017_DIGITALIZACIÓ IOC_PCA.pdf)
 • Anunci obertura pública del sobre C Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_anunci_obertura sobre C.pdf)
 • Informe tècnic Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_Informe tècnic.pdf)
 • Resolució d'adjudicació Descarregar aquest arxiu (2017_DIG_adjudicació.pdf)

Aclariments a dubtes del PPT digitalització (Exemple prova, Exemple llista assistència)