IOC > Idiomes > Alemany > Nivell bàsic A2

El nivell bàsic, equivalent al nivell A2 del Marc Europeu Comú de Referència, et proporcionarà les bases per fer servir l'alemany en els seus usos més elementals; aprendràs, entre d’altres coses, a participar en converses simples i a comunicar conceptes i opinions a grans trets.